Категория:

алфавит

Запиши произношенията на алфавит

 • Произношение на я я [ru]
 • Произношение на и и [ru]
 • Произношение на ж ж [ru]
 • Произношение на у у [ru]
 • Произношение на а а [ru]
 • Произношение на ё ё [ru]
 • Произношение на в в [ru]
 • Произношение на ь ь [ru]
 • Произношение на о о [ru]
 • Произношение на щ щ [ru]
 • Произношение на ю ю [ru]
 • Произношение на ъ ъ [ru]
 • Произношение на Н Н [ru]
 • Произношение на ш ш [ru]
 • Произношение на з з [ru]
 • Произношение на б б [ru]
 • Произношение на д д [ru]
 • Произношение на ц ц [ru]
 • Произношение на г г [ru]
 • Произношение на с с [ru]
 • Произношение на е е [ru]
 • Произношение на х х [ru]
 • Произношение на э э [ru]
 • Произношение на л л [ru]
 • Произношение на ч ч [ru]
 • Произношение на п п [ru]
 • Произношение на т т [ru]
 • Произношение на Р Р [ru]
 • Произношение на м м [ru]
 • Произношение на Ф Ф [be]
 • Произношение на МФА МФА [ru]
 • Произношение на русофобица русофобица [ru]
 • Произношение на интербет интербет [ru]
 • Произношение на восьмеричное восьмеричное [ru]