Категория:

( Быкаў Сотнікаў)

Запиши произношенията на ( Быкаў Сотнікаў)

 • Произношение на да
  да [ru]
 • Произношение на не
  не [ru]
 • Произношение на на
  на [uk]
 • Произношение на а
  а [ru]
 • Произношение на у
  у [ru]
 • Произношение на ж
  ж [ru]
 • Произношение на ў
  ў [be]
 • Произношение на з
  з [ru]
 • Произношение на рыбак
  рыбак [ru]
 • Произношение на б
  б [uk]
 • Произношение на дзякуй
  дзякуй [be]
 • Произношение на якраз
  якраз [uk]
 • Произношение на але
  але [uk]
 • Произношение на які
  які [be]
 • Произношение на хто
  хто [uk]
 • Произношение на ну
  ну [ru]
 • Произношение на што
  што [sr]
 • Произношение на праз
  праз [bg]
 • Произношение на па
  па [be]
 • Произношение на будзе
  будзе [be]
 • Произношение на дзе
  дзе [be]
 • Произношение на неба
  неба [ru]
 • Произношение на лесе
  лесе [ru]
 • Произношение на вецер
  вецер [be]
 • Произношение на Тая
  Тая [uk]
 • Произношение на месяца
  месяца [ru]
 • Произношение на ні
  ні [uk]
 • Произношение на ад
  ад [ru]
 • Произношение на давала
  давала [ru]
 • Произношение на хтось
  хтось [be]
 • Произношение на калі
  калі [be]
 • Произношение на голы
  голы [ru]
 • Произношение на пяць
  пяць [be]
 • Произношение на папярэдзіў
  папярэдзіў [be]
 • Произношение на пільнаваць
  пільнаваць [be]
 • Произношение на працы
  працы [be]
 • Произношение на тым
  тым [ru]
 • Произношение на пайшлі
  пайшлі [be]
 • Произношение на знаёмы
  знаёмы [be]
 • Произношение на гліняны
  гліняны [be]
 • Произношение на яны
  яны [be]
 • Произношение на дарога
  дарога [be]
 • Произношение на следам
  следам [ru]
 • Произношение на ён
  ён [be]
 • Произношение на якую
  якую [be]
 • Произношение на асабліва
  асабліва [be]
 • Произношение на Яго
  Яго [be]
 • Произношение на ісці
  ісці [be]
 • Произношение на восеньскі
  восеньскі [be]
 • Произношение на лістапад
  лістапад [be]
 • Произношение на Густа
  Густа [ru]
 • Произношение на дзядзька
  дзядзька [be]
 • Произношение на чалавек
  чалавек [be]
 • Произношение на ці
  ці [be]
 • Произношение на трапілі
  трапілі [be]
 • Произношение на наўкола
  наўкола [be]
 • Произношение на больш
  больш [be]
 • Произношение на цяпер
  цяпер [be]
 • Произношение на усё
  усё [be]
 • Произношение на зусім
  зусім [be]
 • Произношение на яму
  яму [ru]
 • Произношение на языком
  языком [ru]
 • Произношение на неўзабаве
  неўзабаве [be]
 • Произношение на тады
  тады [be]
 • Произношение на пад
  пад [be]
 • Произношение на яшчэ
  яшчэ [be]
 • Произношение на іх
  іх [be]
 • Произношение на хоць
  хоць [be]
 • Произношение на праводзіў
  праводзіў [be]
 • Произношение на хмызняк
  хмызняк [be]
 • Произношение на амаль
  амаль [be]
 • Произношение на церушыў
  церушыў [be]
 • Произношение на зор
  зор [bg]
 • Произношение на толькі
  толькі [be]
 • Произношение на вунь
  вунь [be]
 • Произношение на пасля
  пасля [be]
 • Произношение на нібы
  нібы [be]
 • Произношение на менш
  менш [uk]
 • Произношение на пэўна
  пэўна [be]
 • Произношение на ледзь
  ледзь [be]
 • Произношение на следу
  следу [ru]
 • Произношение на самай
  самай [chm]
 • Произношение на брала
  брала [ru]
 • Произношение на неяк
  неяк [be]
 • Произношение на сядзелі
  сядзелі [be]
 • Произношение на вечар
  вечар [be]
 • Произношение на адзін
  адзін [be]
 • Произношение на лёгка
  лёгка [be]
 • Произношение на адпачыць
  адпачыць [be]
 • Произношение на жывы
  жывы [be]
 • Произношение на тое
  тое [be]
 • Произношение на няблага
  няблага [be]
 • Произношение на харчу
  харчу [ru]
 • Произношение на таксама
  таксама [be]
 • Произношение на пакуль
  пакуль [be]
 • Произношение на каб
  каб [be]
 • Произношение на гэтай
  гэтай [be]
 • Произношение на снегу
  снегу [be]
 • Произношение на марознай
  марознай [be]
 • Произношение на наўрад
  наўрад [be]