Произнеси

Изберете езика, на който искате да записвате, за да видите кои думи очакват произношение.

 • Запиши произношението на khoij khoij
 • Запиши произношението на khvan khvan
 • Запиши произношението на rfg rfg
 • Запиши произношението на lwgfangz lwgfangz
 • Запиши произношението на 母亲 母亲 [亲属, RTV劇集, RTV剧集, RTV Dramas, 1970年代劇集, ATV劇集, ATV剧集, ATV Dramas, 1980年代劇集]
 • Запиши произношението на 狗肉 狗肉
 • Запиши произношението на 書本 書本 [noun]
 • Запиши произношението на 鸭脚 鸭脚
 • Запиши произношението на 我爱你 我爱你 [Mahal kita]
 • Запиши произношението на 我爱伱 我爱伱
 • Запиши произношението на Daigoz Daigoz
 • Запиши произношението на Cuŋƅgoƨ Cuŋƅgoƨ
 • Запиши произношението на yienhda yienhda [显赫]
 • Запиши произношението на yienghceij yienghceij [模样;姿态]
 • Запиши произношението на yienghmoq yienghmoq [新型]
 • Запиши произношението на yinxdoeng yinxdoeng [疏导]
 • Запиши произношението на youzgwg youzgwg [重(稠)油]
 • Запиши произношението на youzraemxmok youzraemxmok [地沟油]
 • Запиши произношението на youqsienq youqsienq [在线]
 • Запиши произношението на yukluenh yukluenh [煽乱]
 • Запиши произношението на yukyon yukyon [唆使;挑动]
 • Запиши произношението на ywcim ywcim [针剂]
 • Запиши произношението на ywdoihduz ywdoihduz [兽药]
 • Запиши произношението на ywnohcing ywnohcing
 • Запиши произношението на vaiqgyaj vaiqgyaj
 • Запиши произношението на va'ngaeux va'ngaeux
 • Запиши произношението на ndatfwgfwg ndatfwgfwg
 • Запиши произношението на ajvauvau ajvauvau
 • Запиши произношението на haenqrengz haenqrengz
 • Запиши произношението на baenzlawz baenzlawz
 • Запиши произношението на cwngfuj cwngfuj
 • Запиши произношението на makbengj makbengj
 • Запиши произношението на makbaeng makbaeng
 • Запиши произношението на lwgda lwgda
 • Запиши произношението на lwglan lwglan
 • Запиши произношението на lwgmbwk lwgmbwk
 • Запиши произношението на lwgnyezrauh lwgnyezrauh
 • Запиши произношението на gyaeq hanq gyaeq hanq
 • Запиши произношението на noh bit noh bit
 • Запиши произношението на baenz vunz baenz vunz
 • Запиши произношението на dwgriu dwgriu
 • Запиши произношението на dwggyaez dwggyaez
 • Запиши произношението на Daemzsaez Daemzsaez
 • Запиши произношението на Nazgimz Nazgimz
 • Запиши произношението на Nazdonh Nazdonh
 • Запиши произношението на Gominz Gominz
 • Запиши произношението на Seigimj Seigimj
 • Запиши произношението на Nawduq Nawduq
 • Запиши произношението на nazseq nazseq
 • Запиши произношението на nazbyaek nazbyaek