Произнеси

Изберете езика, на който искате да записвате, за да видите кои думи очакват произношение.

 • Запиши произношението на kızart kızart
 • Запиши произношението на Haşla Haşla
 • Запиши произношението на kephez kephez
 • Запиши произношението на Enis Maci Enis Maci [writer]
 • Запиши произношението на Ünel Ünel
 • Запиши произношението на Camialtı Spor Camialtı Spor
 • Запиши произношението на pioneer pioneer [electronics]
 • Запиши произношението на Silma Silma
 • Запиши произношението на ABSE ABSE
 • Запиши произношението на dü-zeban dü-zeban
 • Запиши произношението на Damen Damen
 • Запиши произношението на tormış iptäşem tormış iptäşem
 • Запиши произношението на Tathı Tathı
 • Запиши произношението на Lactobacillus buchneri Lactobacillus buchneri
 • Запиши произношението на Wsws Wsws
 • Запиши произношението на pezciyan_amira pezciyan_amira
 • Запиши произношението на Xelatên Xelatên
 • Запиши произношението на Elî Elî [Günes]
 • Запиши произношението на palad palad [palm of hand]
 • Запиши произношението на özr-pezir özr-pezir
 • Запиши произношението на lâ-şe lâ-şe
 • Запиши произношението на Ina Ina
 • Запиши произношението на ıs'ar ıs'ar
 • Запиши произношението на Hoşnişid Hoşnişid
 • Запиши произношението на hesti hesti [horse]
 • Запиши произношението на gonceleb gonceleb
 • Запиши произношението на ezlaf ezlaf
 • Запиши произношението на eracif eracif
 • Запиши произношението на deryab deryab
 • Запиши произношението на da'vi da'vi
 • Запиши произношението на dehakin dehakin
 • Запиши произношението на dem e dem dem e dem
 • Запиши произношението на der-an der-an
 • Запиши произношението на der-a-kab der-a-kab
 • Запиши произношението на bağ-istan bağ-istan
 • Запиши произношението на berdel acuz berdel acuz
 • Запиши произношението на bezm-gah bezm-gah
 • Запиши произношението на bi-hakkın bi-hakkın
 • Запиши произношението на bi niğah bi niğah
 • Запиши произношението на Bitig Bitig
 • Запиши произношението на canefşan canefşan
 • Запиши произношението на Cangir Cangir
 • Запиши произношението на Tatar milli üzençäleklären körtü. Tatar milli üzençäleklären körtü.
 • Запиши произношението на tatar köyläre tatar köyläre
 • Запиши произношението на alaim-üs-sema alaim-üs-sema
 • Запиши произношението на Aliman Aliman
 • Запиши произношението на ameli-manda ameli-manda
 • Запиши произношението на amin alayı amin alayı
 • Запиши произношението на anberiyye anberiyye
 • Запиши произношението на an-ı vahid an-ı vahid