Произнеси

Изберете езика, на който искате да записвате, за да видите кои думи очакват произношение.

 • Запиши произношението на wanpla wanpla
 • Запиши произношението на Isaia Toeava Isaia Toeava
 • Запиши произношението на Israel Israel
 • Запиши произношението на India India
 • Запиши произношението на Taiwan Taiwan
 • Запиши произношението на Platon Platon
 • Запиши произношението на 没有 没有
 • Запиши произношението на Lace Kunei Lace Kunei
 • Запиши произношението на Ramona Padio Ramona Padio
 • Запиши произношението на Belinda Giada Belinda Giada
 • Запиши произношението на Christol Mato Christol Mato
 • Запиши произношението на Selina Unamba Selina Unamba
 • Запиши произношението на Martha Karl Martha Karl
 • Запиши произношението на liklik liklik
 • Запиши произношението на Papua Papua
 • Запиши произношението на Oro (provins) Oro (provins)
 • Запиши произношението на Niu Ailan Niu Ailan
 • Запиши произношението на daru daru
 • Запиши произношението на pusi pusi
 • Запиши произношението на dok dok
 • Запиши произношението на redpela redpela
 • Запиши произношението на binatang binatang
 • Запиши произношението на gumi gumi
 • Запиши произношението на kumul kumul
 • Запиши произношението на bros bros
 • Запиши произношението на palai palai
 • Запиши произношението на lombo lombo
 • Запиши произношението на lapun lapun
 • Запиши произношението на muruk muruk
 • Запиши произношението на sayor sayor
 • Запиши произношението на toktok toktok
 • Запиши произношението на yia yia
 • Запиши произношението на nating nating
 • Запиши произношението на siro siro
 • Запиши произношението на Mars Mars
 • Запиши произношението на mei mei
 • Запиши произношението на Jenueri Jenueri
 • Запиши произношението на Nogat Nogat
 • Запиши произношението на skius skius
 • Запиши произношението на tenkyu tenkyu
 • Запиши произношението на Yurop Yurop
 • Запиши произношението на yusim yusim
 • Запиши произношението на yupela yupela
 • Запиши произношението на yupela olgera yupela olgera
 • Запиши произношението на yutupela yutupela
 • Запиши произношението на Rijen Rijen
 • Запиши произношението на buk buk
 • Запиши произношението на planti planti
 • Запиши произношението на nupela nupela
 • Запиши произношението на giraun giraun