Произнеси

Изберете езика, на който искате да записвате, за да видите кои думи очакват произношение.

Words

 • Запиши произношението на rumsnyckel rumsnyckel
 • Запиши произношението на avklippning avklippning
 • Запиши произношението на Ojmjakon Ojmjakon [Ryssland]
 • Запиши произношението на tuggummibubbla tuggummibubbla
 • Запиши произношението на nasalt nasalt
 • Запиши произношението на infarande infarande
 • Запиши произношението на isvulkan isvulkan
 • Запиши произношението на ingrodd ingrodd
 • Запиши произношението на tvinnar tvinnar [presens]
 • Запиши произношението на havsnejlika havsnejlika
 • Запиши произношението на avhakad avhakad
 • Запиши произношението на samfinansierad samfinansierad
 • Запиши произношението на Affekter Affekter
 • Запиши произношението на skottdag skottdag
 • Запиши произношението на sofflocket sofflocket
 • Запиши произношението на kastal kastal [Torn]
 • Запиши произношението на damaskering damaskering
 • Запиши произношението на ärtvecklare ärtvecklare
 • Запиши произношението на illamåendet illamåendet
 • Запиши произношението на Källenius Källenius [name]
 • Запиши произношението на solskyddande solskyddande
 • Запиши произношението на Skallsjö Skallsjö
 • Запиши произношението на säkerhetsbricka säkerhetsbricka
 • Запиши произношението на dörrspärr dörrspärr
 • Запиши произношението на krympfilm krympfilm
 • Запиши произношението на karnatisk karnatisk [Adjektiv, music]
 • Запиши произношението на Galleri Magnus Karlsson Galleri Magnus Karlsson
 • Запиши произношението на Christer Domeij Christer Domeij
 • Запиши произношението на huvudgavel huvudgavel
 • Запиши произношението на sänggavel sänggavel
 • Запиши произношението на efterundersökning efterundersökning
 • Запиши произношението на indispositiv indispositiv
 • Запиши произношението на bulimisk bulimisk
 • Запиши произношението на sekretessbelagda sekretessbelagda
 • Запиши произношението на Veberöd Veberöd [egennamn]
 • Запиши произношението на skullbroarna skullbroarna
 • Запиши произношението на kavelbroar kavelbroar
 • Запиши произношението на kavelbroarna kavelbroarna
 • Запиши произношението на skullbro skullbro
 • Запиши произношението на skullbron skullbron
 • Запиши произношението на kavelbro kavelbro
 • Запиши произношението на kavelbron kavelbron
 • Запиши произношението на svängbron svängbron
 • Запиши произношението на pålbro pålbro
 • Запиши произношението на rullbroar rullbroar
 • Запиши произношението на rullbroarna rullbroarna
 • Запиши произношението на bockbroar bockbroar
 • Запиши произношението на bockbroarna bockbroarna
 • Запиши произношението на rullbro rullbro
 • Запиши произношението на rullbron rullbron

Phrases

 • Запиши произношението на hur dags...?hur dags...? [Other]
 • Запиши произношението на alex hemuntalex hemunt [Other]
 • Запиши произношението на något som helstnågot som helst [Other]
 • Запиши произношението на på annat sättpå annat sätt [Other]
 • Запиши произношението на något annatnågot annat [Other]
 • Запиши произношението на någon annanstansnågon annanstans [Other]
 • Запиши произношението на vara sugen påvara sugen på [Other]
 • Запиши произношението на bli anmäldbli anmäld [Other]
 • Запиши произношението на åker faståker fast [Other]
 • Запиши произношението на någon annannågon annan [Other]
 • Запиши произношението на på tal om detpå tal om det [Other]
 • Запиши произношението на röd som blodröd som blod [Other]
 • Запиши произношението на kvinnan som gick hemkvinnan som gick hem [Other]
 • Запиши произношението на olika betydelserolika betydelser [Other]
 • Запиши произношението на Jag är bättre på att läsa än att lyssnaJag är bättre på att läsa än att lyssna [Other]
 • Запиши произношението на Vad föredrar du?Vad föredrar du? [Everyday Phrases]