Произнеси

Изберете езика, на който искате да записвате, за да видите кои думи очакват произношение.

Words

 • Запиши произношението на Lon ch’it die? Lon ch’it die?
 • Запиши произношението на andoa ‘t ses? andoa ‘t ses?
 • Запиши произношението на coma ch’it ciame? coma ch’it ciame?
 • Запиши произношението на Va bin Va bin
 • Запиши произношението на ‘Na maravija! ‘Na maravija!
 • Запиши произношението на Mi i stagh bin, e ti? Mi i stagh bin, e ti?
 • Запиши произношението на Com it ëstas? Com it ëstas?
 • Запиши произношението на Adiù Adiù
 • Запиши произношението на com vala? com vala?
 • Запиши произношението на spatuss spatuss
 • Запиши произношението на Wiksionari Wiksionari
 • Запиши произношението на sent sent [verb, verb past tense, verb past tenses, late, vėlus, pénz, money, verb - present, verb - present tense]
 • Запиши произношението на rusca rusca
 • Запиши произношението на poj poj
 • Запиши произношението на i sarìe i sarìe
 • Запиши произношението на i sarìo i sarìo
 • Запиши произношението на a sarìa a sarìa
 • Запиши произношението на it sarìe it sarìe
 • Запиши произношението на i sarìa i sarìa
 • Запиши произношението на a fusso a fusso
 • Запиши произношението на i fusse i fusse
 • Запиши произношението на i fusso i fusso
 • Запиши произношението на a fussa a fussa
 • Запиши произношението на it fusse it fusse
 • Запиши произношението на i fussa i fussa
 • Запиши произношението на a sio a sio
 • Запиши произношението на i sie i sie
 • Запиши произношението на i sio i sio
 • Запиши произношението на a sia a sia
 • Запиши произношението на it sie it sie
 • Запиши произношението на i sia i sia
 • Запиши произношението на i saran i saran
 • Запиши произношението на i sareve i sareve
 • Запиши произношението на i saroma i saroma
 • Запиши произношението на a sarà a sarà
 • Запиши произношението на it saras it saras
 • Запиши произношението на i sarai i sarai
 • Запиши произношението на a j'ero a j'ero
 • Запиши произношението на i j'ere i j'ere
 • Запиши произношението на i j'ero i j'ero
 • Запиши произношението на it j'ere it j'ere
 • Запиши произношението на i j'era i j'era
 • Запиши произношението на i seve i seve
 • Запиши произношението на i soma i soma
 • Запиши произношението на it ses it ses
 • Запиши произношението на i son i son
 • Запиши произношението на stàit stàit
 • Запиши произношението на essend essend
 • Запиши произношението на bagna bagna
 • Запиши произношението на a l'avrìo a l'avrìo

Phrases