Произнеси

Изберете езика, на който искате да записвате, за да видите кои думи очакват произношение.

 • Запиши произношението на Ntokozo Qwabe Ntokozo Qwabe
 • Запиши произношението на iSewula Afrika iSewula Afrika
 • Запиши произношението на iPitori iPitori
 • Запиши произношението на iluju iluju
 • Запиши произношението на isivalo isivalo
 • Запиши произношението на igwayi igwayi
 • Запиши произношението на amathumbu amathumbu
 • Запиши произношението на ilitje ilitje
 • Запиши произношението на ibizo ibizo
 • Запиши произношението на umthetho umthetho
 • Запиши произношението на ihlombe ihlombe
 • Запиши произношението на isifuba isifuba
 • Запиши произношението на uZimu uZimu
 • Запиши произношението на isincele isincele
 • Запиши произношението на ipumalanga ipumalanga
 • Запиши произношението на isitja isitja
 • Запиши произношението на umkhuba umkhuba
 • Запиши произношението на iveke iveke
 • Запиши произношението на imiseme imiseme
 • Запиши произношението на umendo umendo
 • Запиши произношението на idwende idwende
 • Запиши произношението на ihlanya ihlanya
 • Запиши произношението на umuthi umuthi
 • Запиши произношението на isiwebu isiwebu
 • Запиши произношението на utjwala utjwala
 • Запиши произношението на inwabu inwabu
 • Запиши произношението на izembe izembe
 • Запиши произношението на umsana umsana
 • Запиши произношението на ikawu ikawu
 • Запиши произношението на ipi ipi [Zamanalif]
 • Запиши произношението на santoh santoh