Произнеси

Изберете езика, на който искате да записвате, за да видите кои думи очакват произношение.

 • Запиши произношението на сыкъыфӏэбгъанура? сыкъыфӏэбгъанура?
 • Запиши произношението на мэкIухуэ мэкIухуэ
 • Запиши произношението на силӏ силӏ
 • Запиши произношението на А си нану, моу къакӏуэ! А си нану, моу къакӏуэ!
 • Запиши произношението на къуенцӏ къуенцӏ
 • Запиши произношението на къуенару къуенару
 • Запиши произношението на зызэхэцӏэлэжын зызэхэцӏэлэжын
 • Запиши произношението на зызэшэкӏын зызэшэкӏын
 • Запиши произношението на зызэхъуэкӏын зызэхъуэкӏын
 • Запиши произношението на зызэхэуфэн зызэхэуфэн
 • Запиши произношението на зызэхуэщӏын зызэхуэщӏын
 • Запиши произношението на зызэхуитӏэн зызэхуитӏэн
 • Запиши произношението на зызэхуэшэн зызэхуэшэн
 • Запиши произношението на зызэфӏэхын зызэфӏэхын
 • Запиши произношението на зызэфӏэшын зызэфӏэшын
 • Запиши произношението на зызэфӏэгъэпкӏэн зызэфӏэгъэпкӏэн
 • Запиши произношението на зызэфӏэгъэпщхьэн зызэфӏэгъэпщхьэн
 • Запиши произношението на зызэфӏэлъхьэн зызэфӏэлъхьэн
 • Запиши произношението на зызэупсеин зызэупсеин
 • Запиши произношението на зызэфӏэгъэлэлын зызэфӏэгъэлэлын
 • Запиши произношението на зызэтеубыдэн зызэтеубыдэн
 • Запиши произношението на зызэтешэщӏэн зызэтешэщӏэн
 • Запиши произношението на зызэтеуӏэфӏэн зызэтеуӏэфӏэн
 • Запиши произношението на зызэтеубыдэжын зызэтеубыдэжын
 • Запиши произношението на зызэтеӏыгъэн зызэтеӏыгъэн
 • Запиши произношението на зызэтеӏэжьэн зызэтеӏэжьэн
 • Запиши произношението на зызэтеуӏэфӏэжын зызэтеуӏэфӏэжын
 • Запиши произношението на зызэпэщӏэсэн зызэпэщӏэсэн
 • Запиши произношението на зызэрыгъэпщхьэн зызэрыгъэпщхьэн
 • Запиши произношението на зызэпыщӏэн зызэпыщӏэн
 • Запиши произношението на зызэпэгъэзэн зызэпэгъэзэн
 • Запиши произношението на зызэпэплъыхьыжын зызэпэплъыхьыжын
 • Запиши произношението на зызэпылъхьэн зызэпылъхьэн
 • Запиши произношението на зызэпылъэщӏыхьын зызэпылъэщӏыхьын
 • Запиши произношението на зызэпщытын зызэпщытын
 • Запиши произношението на зызэпыӏудзын зызэпыӏудзын
 • Запиши произношението на зызэпылӏэщӏыхьыжын зызэпылӏэщӏыхьыжын
 • Запиши произношението на зызэпкърегъэчын зызэпкърегъэчын
 • Запиши произношението на зызэпщӏэхэдзэн зызэпщӏэхэдзэн
 • Запиши произношението на зызэлъыӏухын зызэлъыӏухын
 • Запиши произношението на зызэкӏэщӏэшын зызэкӏэщӏэшын
 • Запиши произношението на зызэкъузылӏэн зызэкъузылӏэн
 • Запиши произношението на зызэкъуэхын зызэкъуэхын
 • Запиши произношението на зызэкӏэрыукӏэн зызэкӏэрыукӏэн
 • Запиши произношението на зызэкӏэщӏихужын зызэкӏэщӏихужын
 • Запиши произношението на зызэкӏуэцӏыгъэнэн зызэкӏуэцӏыгъэнэн
 • Запиши произношението на зызэкӏуэцӏыгъэпщхьэн зызэкӏуэцӏыгъэпщхьэн
 • Запиши произношението на зызэкӏэрыкъузэн зызэкӏэрыкъузэн
 • Запиши произношението на зызэдзын зызэдзын
 • Запиши произношението на зызэдзэкӏын зызэдзэкӏын