Произнеси

Изберете езика, на който искате да записвате, за да видите кои думи очакват произношение.

 • Запиши произношението на гуауэ гуауэ
 • Запиши произношението на гуапэ щӀэн гуапэ щӀэн
 • Запиши произношението на гуэкӀэ гуэкӀэ
 • Запиши произношението на елэ елэ
 • Запиши произношението на елэн елэн
 • Запиши произношението на енэб енэб
 • Запиши произношението на епщэудз епщэудз
 • Запиши произношението на епэр епэр
 • Запиши произношението на епэрудз епэрудз
 • Запиши произношението на есэп есэп
 • Запиши произношението на ету ету
 • Запиши произношението на жакӏэ жакӏэ
 • Запиши произношението на жалгъын жалгъын
 • Запиши произношението на жалгъэн жалгъэн
 • Запиши произношението на жасус жасус
 • Запиши произношението на жасы жасы
 • Запиши произношението на жатым жатым
 • Запиши произношението на жорадэ жорадэ
 • Запиши произношението на жоранэ жоранэ
 • Запиши произношението на жорпщӏэхэлъхьэ жорпщӏэхэлъхьэ
 • Запиши произношението на жумар жумар [альпинизм]
 • Запиши произношението на жумыхьэ жумыхьэ
 • Запиши произношението на жумэ жумэ
 • Запиши произношението на жыгделэ жыгделэ
 • Запиши произношението на жыгдэгу жыгдэгу
 • Запиши произношението на жыгдэжей жыгдэжей
 • Запиши произношението на жыгей жыгей
 • Запиши произношението на жыгкугъу жыгкугъу
 • Запиши произношението на жыглыц жыглыц
 • Запиши произношението на жыгыуӏу жыгыуӏу
 • Запиши произношението на жыгыуӏущхьэпс жыгыуӏущхьэпс
 • Запиши произношението на жыхапхъэ жыхапхъэ
 • Запиши произношението на жыхапхъэфо жыхапхъэфо
 • Запиши произношението на жыхьэнмэ жыхьэнмэ
 • Запиши произношението на жьакъ жьакъ
 • Запиши произношението на жьгъырудз жьгъырудз
 • Запиши произношението на жьгъырыб жьгъырыб
 • Запиши произношението на жьгъырыбей жьгъырыбей
 • Запиши произношението на жьец жьец
 • Запиши произношението на жьуджадэ жьуджадэ
 • Запиши произношението на жьуджалэ жьуджалэ
 • Запиши произношението на жьыузудз жьыузудз
 • Запиши произношението на жьыузхущхъуэ жьыузхущхъуэ
 • Запиши произношението на жьыузщӏыдэ жьыузщӏыдэ
 • Запиши произношението на жьыщӏэху жьыщӏэху
 • Запиши произношението на жьэпкъ жьэпкъ
 • Запиши произношението на жьэпкъыпэ жьэпкъыпэ
 • Запиши произношението на жэгундэ жэгундэ
 • Запиши произношението на жэгундэплъыжь жэгундэплъыжь
 • Запиши произношението на жэгундэхужь жэгундэхужь