Произнеси

Изберете езика, на който искате да записвате, за да видите кои думи очакват произношение.

Words

 • Запиши произношението на taks taks [mammals, animals, plant]
 • Запиши произношението на Tarzan Tarzan [male names, personnage de fiction, jungle, héros]
 • Запиши произношението на genvordighed genvordighed
 • Запиши произношението на At lægge - lagde - lagt At lægge - lagde - lagt [bøjning]
 • Запиши произношението на At lide - led - lidt At lide - led - lidt [bøjning]
 • Запиши произношението на kitin kitin
 • Запиши произношението на At krybe - krøb - krøbet At krybe - krøb - krøbet [bøjning]
 • Запиши произношението на At jage - jog - jaget At jage - jog - jaget [bøjning]
 • Запиши произношението на At gælde - gjaldt - gjaldt At gælde - gjaldt - gjaldt [bøjning]
 • Запиши произношението на At give - gav - givet At give - gav - givet [bøjning]
 • Запиши произношението на At følge - fulgte - fulgt At følge - fulgte - fulgt [bøjning]
 • Запиши произношението на At lade - lod - ladet At lade - lod - ladet [bøjning]
 • Запиши произношението на At fryse - frøs - frosset At fryse - frøs - frosset [bøjning]
 • Запиши произношението на tremmerne tremmerne
 • Запиши произношението на tremme tremme
 • Запиши произношението на Achæmenidisk Achæmenidisk
 • Запиши произношението на stridor stridor [latin, medicine, symptom]
 • Запиши произношението на deontisk deontisk [philosophy]
 • Запиши произношението на Copenhague Copenhague [cities, Capitales, pays, gentilé, ville]
 • Запиши произношението на Jákupsstovu Jákupsstovu
 • Запиши произношението на Lars Gert Lose Lars Gert Lose [ambassador]
 • Запиши произношението на Frederik August Albrecht Schram Frederik August Albrecht Schram
 • Запиши произношението на Ahlburg Ahlburg
 • Запиши произношението на juvil juvil
 • Запиши произношението на motivisk motivisk [Adjektiv]
 • Запиши произношението на teleskopisk teleskopisk [Adjektiv]
 • Запиши произношението на Kobborg Kobborg
 • Запиши произношението на det har føjet det har føjet
 • Запиши произношението на uven uven
 • Запиши произношението на ledsagelse ledsagelse
 • Запиши произношението на fordeling fordeling
 • Запиши произношението на Hysterese Hysterese [physics]
 • Запиши произношението на jeg har forgivet jeg har forgivet [førnutid]
 • Запиши произношението на forgiver forgiver [nutid]
 • Запиши произношението на forinden forinden
 • Запиши произношението на veget veget [participium]
 • Запиши произношението на veg veg [Navigation, datid]
 • Запиши произношението на skingre skingre [adj, flertal]
 • Запиши произношението на at pålægge at pålægge
 • Запиши произношението на komorbiditet komorbiditet
 • Запиши произношението на Wikkelsø Wikkelsø
 • Запиши произношението на slimhinder slimhinder
 • Запиши произношението на enkeltstående enkeltstående
 • Запиши произношението на gerningen gerningen [bestemt form]
 • Запиши произношението на gerning gerning
 • Запиши произношението на Hepatisk encefalopati Hepatisk encefalopati
 • Запиши произношението на fastslå fastslå [verb]
 • Запиши произношението на kend kend
 • Запиши произношението на lårene lårene
 • Запиши произношението на Teheran Teheran

Phrases

 • Запиши произношението на Ha' det sjovt!Ha' det sjovt! [Everyday Phrases]
 • Запиши произношението на Hva' så?Hva' så? [Everyday Phrases]