Произнеси

Изберете езика, на който искате да записвате, за да видите кои думи очакват произношение.

 • Запиши произношението на Yekooche Yekooche
 • Запиши произношението на Peyakow Peyakow
 • Запиши произношението на Tania niche Tania niche
 • Запиши произношението на Pisim Pisim
 • Запиши произношението на ᔅᑌᕚᓐ ᔅᑌᕚᓐ
 • Запиши произношението на ᔅᑌᕝᐋᓐ ᔅᑌᕝᐋᓐ
 • Запиши произношението на wîcihowin wîcihowin
 • Запиши произношението на askí askí
 • Запиши произношението на aski aski
 • Запиши произношението на ankwacas ankwacas
 • Запиши произношението на misewa misewa
 • Запиши произношението на ochek ochek
 • Запиши произношението на kapapamahchakwew kapapamahchakwew
 • Запиши произношението на ᐃᑯᓯ ᐃᑯᓯ
 • Запиши произношението на ᑕᐋᐧᐤ ᑕᐋᐧᐤ
 • Запиши произношението на Náátsih'ch'oh Náátsih'ch'oh
 • Запиши произношението на nokom nokom
 • Запиши произношението на kokom kokom
 • Запиши произношението на ᓃᒋᒧᐢ ᓃᒋᒧᐢ
 • Запиши произношението на tatawaw tatawaw
 • Запиши произношението на pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Запиши произношението на Mosakahiken Mosakahiken
 • Запиши произношението на tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Запиши произношението на piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Запиши произношението на pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Запиши произношението на pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Запиши произношението на e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Запиши произношението на e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Запиши произношението на e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Запиши произношението на soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Запиши произношението на micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Запиши произношението на sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Запиши произношението на e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Запиши произношението на ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Запиши произношението на ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Запиши произношението на papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Запиши произношението на mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Запиши произношението на atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Запиши произношението на misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Запиши произношението на misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Запиши произношението на kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Запиши произношението на misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Запиши произношението на misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Запиши произношението на kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Запиши произношението на akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Запиши произношението на e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Запиши произношението на tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Запиши произношението на tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk