Произнеси

Изберете езика, на който искате да записвате, за да видите кои думи очакват произношение.

 • Запиши произношението на tatawaw tatawaw
 • Запиши произношението на pahkwêsikan pahkwêsikan
 • Запиши произношението на Mosakahiken Mosakahiken
 • Запиши произношението на tawayihk tawayihk [Hockey, centre]
 • Запиши произношението на piskwapoyow piskwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Запиши произношението на pihkwapoyow pihkwapoyow [Hockey, breakaway]
 • Запиши произношението на pakamiskatowak pakamiskatowak [Hockey, bodycheck]
 • Запиши произношението на e-isi-wepahamakehk e-isi-wepahamakehk
 • Запиши произношението на e-isi-wepitahamawat e-isi-wepitahamawat
 • Запиши произношението на e-soskwatahikehk e-soskwatahikehk
 • Запиши произношението на soniskwatahikewin soniskwatahikewin [Hockey]
 • Запиши произношението на micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet micihciy aniskekan e-ohci-kitahaskwet
 • Запиши произношението на sohki-pakamiwepahwew sohki-pakamiwepahwew
 • Запиши произношението на e-nohtepayihocik e-nohtepayihocik
 • Запиши произношението на ocipitewak ocipitewak [Hockey, pull the goalie]
 • Запиши произношението на ka-kaskicesisit ka-kaskicesisit
 • Запиши произношението на papamiwepahikanis papamiwepahikanis [Hockey, Puck]
 • Запиши произношението на mecawakanis mecawakanis [Hockey phrase, Puck]
 • Запиши произношението на atihkwasiniy atihkwasiniy [Hockey]
 • Запиши произношението на misihowinihk ohci e-peyakwapoyot misihowinihk ohci e-peyakwapoyot
 • Запиши произношението на misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot misihowin ohci e-miyiht ta-peyakwapoyot
 • Запиши произношението на kipahocowikamikos kipahocowikamikos [Hockey]
 • Запиши произношението на misihowin misihowin [Hockey, penalty]
 • Запиши произношението на misihow misihow [Hockey, penalty]
 • Запиши произношението на kipahwaw kipahwaw [Hockey, penalty]
 • Запиши произношението на akami-tipahikanihk akami-tipahikanihk
 • Запиши произношението на e-osami-nikanapoyot e-osami-nikanapoyot
 • Запиши произношението на tawisihkwahk tawisihkwahk
 • Запиши произношението на tawi-tipahikanihk tawi-tipahikanihk
 • Запиши произношението на misakame-wepahwew akami-tipahikan misakame-wepahwew akami-tipahikan
 • Запиши произношението на pihtokwahew pihtokwahew
 • Запиши произношението на osihew osihew
 • Запиши произношението на kociw kociw
 • Запиши произношението на nistwaw pihtokwewepahwew nistwaw pihtokwewepahwew
 • Запиши произношението на nistwaw pihtokwahew nistwaw pihtokwahew
 • Запиши произношението на nisto c-pihtokwahat nisto c-pihtokwahat
 • Запиши произношението на onikanohtew onikanohtew
 • Запиши произношението на onikanapoyow onikanapoyow
 • Запиши произношението на e-maskamat e-maskamat
 • Запиши произношението на kakwe-maskacihew kakwe-maskacihew
 • Запиши произношението на napakiwanis napakiwanis [Hockey phrase, Puck]
 • Запиши произношението на okanawikapawiwak okanawikapawiwak
 • Запиши произношението на otaskanahk ka-metawecik otaskanahk ka-metawecik
 • Запиши произношението на otahk ka-metawecik otahk ka-metawecik
 • Запиши произношението на naway ka-metawecik naway ka-metawecik
 • Запиши произношението на otawi-metawew otawi-metawew
 • Запиши произношението на tawayihk ka-metawet tawayihk ka-metawet
 • Запиши произношението на peyakwapoyow peyakwapoyow [Hockey phrase]