Произнеси

Изберете езика, на който искате да записвате, за да видите кои думи очакват произношение.

 • Запиши произношението на Liziqi Liziqi
 • Запиши произношението на 玉鉴 玉鉴
 • Запиши произношението на 政 [Common Words, 常用字,politics]
 • Запиши произношението на 來 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 大 [Big, dà, Common Words, 常用字, 粵語文字, 粵語文字(簡體), 偏旁, 部首, radical, 對物件嘅形容詞, 汉语常用字, 汉语常用2500字, commonly used characters, frequently used words, 2500 frequently used words]
 • Запиши произношението на 其 [Common Words, 常用字, 吴语,湖州话]
 • Запиши произношението на 時 [Common Words, 常用字, surname, 姓, 時]
 • Запиши произношението на 國 [Common Words, 常用字, くに, こく]
 • Запиши произношението на 有 [Common Words, 常用字, 有,南昌话, 闽东语口语词]
 • Запиши произношението на 們 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 地 [earth, ground, Common Words, 常用字, 粵語文字, 粵語文字(簡體), 地,南昌话]
 • Запиши произношението на 的 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 它 [Common Words, 常用字, The third person singular (Non-biological items), The third person singular]
 • Запиши произношението на 體 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 此 [Common Words, 常用字, 此]
 • Запиши произношението на 意 [Common Words, 常用字, Yi, wisdom mind, intention, noun]
 • Запиши произношението на 者 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 與 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 最 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 展 [Common Words, 常用字, noun]
 • Запиши произношението на 路 [Common Words, 常用字, surname, 姓, road]
 • Запиши произношението на 果 [Common Words, 常用字, fruit]
 • Запиши произношението на 明 [Common Words, 常用字, surname, 姓, 明, Akira]
 • Запиши произношението на 或 [Common Words, 常用字, 或, ある, adnominal]
 • Запиши произношението на 期 [Common Words, 常用字, 吴语,湖州话]
 • Запиши произношението на 情 [Qíng-situación-, Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 程 [Common Words, 常用字, surname, 姓, proper name]
 • Запиши произношението на 間 [あいだ, Between, Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 通 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 式 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 樣 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 題 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 已 [Common Words, 常用字, 偏旁, 部首, radical, 汉语常用字, 汉语常用2500字, commonly used characters, frequently used words, 2500 frequently used words]
 • Запиши произношението на 提 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 比 [Common Words, 常用字, 偏旁, 部首, radical, 汉语常用字, 汉语常用2500字, commonly used characters, frequently used words, 2500 frequently used words, 疊字, 二字疊, 左右疊]
 • Запиши произношението на 第 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 軍 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 社 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 關 [Common Words, 常用字, surname, 姓]
 • Запиши произношението на 表 [table, おもて, Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 品 [しな, Common Words, 常用字, 疊字, 三字疊, 三角疊]
 • Запиши произношението на 線 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 內 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 象 [Common Words, 常用字, 動物]
 • Запиши произношението на 質 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 很 [very, Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 麼 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 道 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 並 [Common Words, 常用字]
 • Запиши произношението на 各 [Common Words, 常用字, every, all]