Произнеси

Изберете езика, на който искате да записвате, за да видите кои думи очакват произношение.

Words

 • Запиши произношението на ант ант
 • Запиши произношението на Шарам Шарам
 • Запиши произношението на Азат Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • Запиши произношението на Кесира Кесира
 • Запиши произношението на пIераска де пIераска де
 • Запиши произношението на еара де еара де
 • Запиши произношението на кхаара де кхаара де
 • Запиши произношението на оршот де оршот де
 • Запиши произношението на шинар де шинар де
 • Запиши произношението на ораматашлелор ораматашлелор
 • Запиши произношението на ораматийн ораматийн
 • Запиши произношението на остдалар остдалар
 • Запиши произношението на оьз оьз
 • Запиши произношението на оьла оьла
 • Запиши произношението на оьра оьра
 • Запиши произношението на палтаса палтаса
 • Запиши произношението на пачхьалкхийн юкхара пачхьалкхийн юкхара
 • Запиши произношението на паччахьан паччахьан
 • Запиши произношението на похIма похIма
 • Запиши произношението на похIме похIме
 • Запиши произношението на похIме доцу похIме доцу
 • Запиши произношението на пурни пурни
 • Запиши произношението на пурнхо пурнхо
 • Запиши произношението на пхьалгIа пхьалгIа
 • Запиши произношението на пхьола пхьола
 • Запиши произношението на пхьоладан пхьоладан
 • Запиши произношението на пIелгийн таммагIанаш пIелгийн таммагIанаш
 • Запиши произношението на рагIкъепе рагIкъепе
 • Запиши произношението на сабустург сабустург
 • Запиши произношението на сагалмат сагалмат
 • Запиши произношението на са гу са гу
 • Запиши произношението на садаккдар садаккдар
 • Запиши произношението на салор салор
 • Запиши произношението на санехь санехь
 • Запиши произношението на саьнгар саьнгар
 • Запиши произношението на сарап сарап
 • Запиши произношението на сарса сарса
 • Запиши произношението на селасат селасат
 • Запиши произношението на сенаш долу сенаш долу
 • Запиши произношението на сендарг сендарг
 • Запиши произношението на серло хаалун серло хаалун
 • Запиши произношението на совдегар совдегар
 • Запиши произношението на соьналла соьналла
 • Запиши произношението на cтигал-юх cтигал-юх
 • Запиши произношението на стимурха стимурха
 • Запиши произношението на стов стов
 • Запиши произношението на дейоьхь дейоьхь
 • Запиши произношението на стунваша стунваша
 • Запиши произношението на стунйиша стунйиша
 • Запиши произношението на стуннана стуннана

Phrases