Език:

кантонски

[yue]

Назад към кантонски

Категория: 民族

Запиши произношенията на 民族

 • Произношение на 拉祜族 拉祜族
 • Произношение на 布依族 布依族
 • Произношение на 彝族 彝族
 • Произношение на 基诺族 基诺族
 • Произношение на 门巴族 门巴族
 • Произношение на 赫哲族 赫哲族
 • Произношение на 独龙族 独龙族
 • Произношение на 塔塔尔族 塔塔尔族
 • Произношение на 裕固族 裕固族
 • Произношение на 保安族 保安族
 • Произношение на 德昂族 德昂族
 • Произношение на 鄂温克族 鄂温克族
 • Произношение на 鄂伦春族 鄂伦春族
 • Произношение на 乌孜别克族 乌孜别克族
 • Произношение на 怒族 怒族
 • Произношение на 普米族 普米族
 • Произношение на 阿昌族 阿昌族
 • Произношение на 锡伯族 锡伯族
 • Произношение на 仡佬族 仡佬族
 • Произношение на 毛南族 毛南族
 • Произношение на 撒拉族 撒拉族
 • Произношение на 布朗族 布朗族
 • Произношение на 羌族 羌族
 • Произношение на 仫佬族 仫佬族
 • Произношение на 达斡尔族 达斡尔族
 • Произношение на 土族 土族
 • Произношение на 柯尔克孜族 柯尔克孜族
 • Произношение на 景颇族 景颇族
 • Произношение на 纳西族 纳西族
 • Произношение на 东乡族 东乡族
 • Произношение на 水族 水族
 • Произношение на 藏族 藏族
 • Произношение на 蒙古族 蒙古族
 • Произношение на 维吾尔族 维吾尔族