Език:

норвежки книжовен

[no]

Назад към норвежки книжовен

 • Произношение на gry gry
 • Произношение на Antonia Antonia
 • Произношение на korall korall
 • Произношение на koppen koppen
 • Произношение на scenario scenario
 • Произношение на selvbeherskelse selvbeherskelse
 • Произношение на kontroll kontroll
 • Произношение на espresso espresso
 • Произношение на liter liter
 • Произношение на debut debut
 • Произношение на kompress kompress
 • Произношение на kommentaren kommentaren
 • Произношение на maki maki
 • Произношение на syn syn
 • Произношение на kick kick
 • Произношение на vrak vrak
 • Произношение на kontrast kontrast
 • Произношение на major major
 • Произношение на yoghurt yoghurt
 • Произношение на kassett kassett
 • Произношение на kartongen kartongen
 • Произношение на protest protest
 • Произношение на kaffen kaffen
 • Произношение на kabelen kabelen
 • Произношение на lokket lokket
 • Произношение на lokkedue lokkedue
 • Произношение на kilometer kilometer
 • Произношение на komet komet
 • Произношение на refleks refleks
 • Произношение на import import