Език:

люксембургски

[lb]

Назад към люксембургски

 • Произношение на minister minister
 • Произношение на jurist jurist
 • Произношение на organist organist
 • Произношение на stewardess stewardess
 • Произношение на reporter reporter
 • Произношение на journalist journalist
 • Произношение на auteur auteur
 • Произношение на Pater Pater
 • Произношение на Jongleur Jongleur
 • Произношение на Perser Perser
 • Произношение на entreprise entreprise
 • Произношение на chef chef
 • Произношение на fabrikant fabrikant
 • Произношение на installateur installateur
 • Произношение на quizmaster quizmaster
 • Произношение на Regisseur Regisseur
 • Произношение на patissier patissier
 • Произношение на procureur procureur
 • Произношение на kosmonaut kosmonaut
 • Произношение на barkeeper barkeeper
 • Произношение на laborant laborant
 • Произношение на Dirigent Dirigent
 • Произношение на hoer hoer
 • Произношение на Dichter Dichter
 • Произношение на regent regent
 • Произношение на jockey jockey
 • Произношение на filmer filmer
 • Произношение на dokter dokter
 • Произношение на acteur acteur
 • Произношение на hostess hostess