Език:

италиански

[it]

Назад към италиански

Категория: sostantivo

Запиши произношенията на sostantivo

 • Произношение на portantino portantino
 • Произношение на portanza portanza
 • Произношение на portaobiettivi portaobiettivi
 • Произношение на portaoggetti portaoggetti
 • Произношение на portaombrelli portaombrelli
 • Произношение на portaordini portaordini
 • Произношение на portapacchi portapacchi
 • Произношение на portapenne portapenne
 • Произношение на portapennoni portapennoni
 • Произношение на portapezzo portapezzo
 • Произношение на portapiatti portapiatti
 • Произношение на portapipe portapipe
 • Произношение на portaposate portaposate
 • Произношение на portapranzi portapranzi
 • Произношение на portapunta portapunta
 • Произношение на portarazzi portarazzi
 • Произношение на portarifiuti portarifiuti
 • Произношение на portarinfuse portarinfuse
 • Произношение на portaritratti portaritratti
 • Произношение на portariviste portariviste
 • Произношение на portarocchetto portarocchetto
 • Произношение на portarossetto portarossetto
 • Произношение на portasapone portasapone
 • Произношение на portascalmo portascalmo
 • Произношение на portasci portasci
 • Произношение на portasciugamani portasciugamani
 • Произношение на portasigarette portasigarette
 • Произношение на portasigari portasigari
 • Произношение на portaspazzolini portaspazzolini
 • Произношение на portaspilli portaspilli
 • Произношение на portastanghe portastanghe
 • Произношение на portastecchini portastecchini
 • Произношение на portastuzzicadenti portastuzzicadenti
 • Произношение на portata portata
 • Произношение на portatessere portatessere
 • Произношение на portatico portatico
 • Произношение на portatore portatore
 • Произношение на portauova portauova
 • Произношение на portauovo portauovo
 • Произношение на portautensili portautensili
 • Произношение на portavalori portavalori
 • Произношение на portavasi portavasi
 • Произношение на portavivande portavivande
 • Произношение на portavoce portavoce
 • Произношение на portelleria portelleria
 • Произношение на portellino portellino
 • Произношение на portello portello
 • Произношение на portellone portellone
 • Произношение на portento portento
 • Произношение на porticato porticato
 • Произношение на porticina porticina
 • Произношение на portico portico
 • Произношение на portiera portiera
 • Произношение на portierato portierato
 • Произношение на portiere portiere
 • Произношение на portinaio portinaio
 • Произношение на portineria portineria
 • Произношение на portinfante portinfante
 • Произношение на Porto Porto
 • Произношение на porzione porzione
 • Произношение на posa posa
 • Произношение на posatoi posatoi
 • Произношение на posatoio posatoio
 • Произношение на poscritto poscritto
 • Произношение на positura positura
 • Произношение на posizione posizione
 • Произношение на possedimento possedimento
 • Произношение на possessione possessione
 • Произношение на possessività possessività
 • Произношение на possesso possesso
 • Произношение на possessore possessore
 • Произношение на possibilità possibilità
 • Произношение на possidente possidente
 • Произношение на posta posta
 • Произношение на postacelere postacelere
 • Произношение на postagiro postagiro
 • Произношение на postappello postappello
 • Произношение на postazione postazione
 • Произношение на postcomunismo postcomunismo
 • Произношение на postcomunista postcomunista
 • Произношение на postdatazione postdatazione
 • Произношение на postdibattimento postdibattimento
 • Произношение на posteggiatore posteggiatore
 • Произношение на posteggio posteggio
 • Произношение на postema postema
 • Произношение на postergazione postergazione
 • Произношение на posteriore posteriore
 • Произношение на posteriorità posteriorità
 • Произношение на posterità posterità
 • Произношение на posterla posterla
 • Произношение на postero postero
 • Произношение на postfascismo postfascismo
 • Произношение на postfascista postfascista
 • Произношение на postfatore postfatore
 • Произношение на postfazione postfazione
 • Произношение на posticino posticino
 • Произношение на posticipazione posticipazione
 • Произношение на posticipo posticipo
 • Произношение на postiere postiere
 • Произношение на postierla postierla