Език:

италиански

[it]

Назад към италиански

Категория: biology

Запиши произношенията на biology

 • Произношение на circadiano circadiano
 • Произношение на etologo etologo
 • Произношение на di di
 • Произношение на cline cline
 • Произношение на unicellularità unicellularità
 • Произношение на teratogeno teratogeno
 • Произношение на gemmazione gemmazione
 • Произношение на neodarwinismo neodarwinismo
 • Произношение на fovea fovea
 • Произношение на alveoli alveoli
 • Произношение на fenotipo fenotipo
 • Произношение на biologia biologia
 • Произношение на tassonomia tassonomia
 • Произношение на elongato elongato
 • Произношение на diapausa diapausa
 • Произношение на polifiletico polifiletico
 • Произношение на topotipo topotipo
 • Произношение на parallelismo parallelismo
 • Произношение на olotipo olotipo
 • Произношение на autoincompatibilità autoincompatibilità
 • Произношение на monofiletico monofiletico
 • Произношение на ectoderma ectoderma
 • Произношение на Analogie Analogie
 • Произношение на anabolismo anabolismo
 • Произношение на cronobiologia cronobiologia
 • Произношение на blastoporo blastoporo
 • Произношение на clonazione clonazione
 • Произношение на simbiosi simbiosi
 • Произношение на cefalizzazione cefalizzazione
 • Произношение на paratipo paratipo
 • Произношение на tossico tossico
 • Произношение на paralectotipo paralectotipo
 • Произношение на simbionte simbionte
 • Произношение на meiosi meiosi
 • Произношение на innesto innesto
 • Произношение на Sertoli Sertoli
 • Произношение на planaria planaria
 • Произношение на biometria biometria
 • Произношение на fissismo fissismo
 • Произношение на telomero telomero
 • Произношение на lectotipo lectotipo
 • Произношение на partenogenesi partenogenesi
 • Произношение на teratogenicità teratogenicità
 • Произношение на diploblastico diploblastico
 • Произношение на sarcolemma sarcolemma
 • Произношение на arborescente arborescente
 • Произношение на cromosoma cromosoma
 • Произношение на somite somite
 • Произношение на biometrico biometrico
 • Произношение на morfospecie morfospecie
 • Произношение на partenogenetico partenogenetico
 • Произношение на microflora microflora
 • Произношение на sinonimia sinonimia
 • Произношение на blastula blastula
 • Произношение на archenteron archenteron
 • Произношение на tridattilia tridattilia
 • Произношение на aorta aorta
 • Произношение на advoluto advoluto
 • Произношение на segmentazione segmentazione
 • Произношение на filogenetico filogenetico
 • Произношение на multiseriale multiseriale
 • Произношение на citologia citologia
 • Произношение на classificativo classificativo
 • Произношение на clinale clinale
 • Произношение на membrane membrane
 • Произношение на letargia letargia
 • Произношение на involuto involuto
 • Произношение на vicarianza vicarianza
 • Произношение на lichenologico lichenologico
 • Произношение на simplesiomorfia simplesiomorfia
 • Произношение на vacuolare vacuolare
 • Произношение на biospecie biospecie
 • Произношение на metapopolazione metapopolazione
 • Произношение на Homo sapiens Homo sapiens
 • Произношение на nomenclaturale nomenclaturale
 • Произношение на politomia politomia
 • Произношение на concime concime
 • Произношение на gemmare gemmare
 • Произношение на concimazione concimazione
 • Произношение на genotipo genotipo
 • Произношение на cormofita cormofita
 • Произношение на pluricellularità pluricellularità
 • Произношение на genotipico genotipico
 • Произношение на endoderma endoderma
 • Произношение на DNA DNA
 • Произношение на ameba ameba
 • Произношение на lichene lichene
 • Произношение на morula morula
 • Произношение на filogenesi filogenesi
 • Произношение на polidattilia polidattilia
 • Произношение на tassonomico tassonomico
 • Произношение на micologico micologico
 • Произношение на soma soma
 • Произношение на convergenza convergenza
 • Произношение на politomico politomico
 • Произношение на monotipia monotipia
 • Произношение на sinonimico sinonimico
 • Произношение на omeomorfo omeomorfo
 • Произношение на genoma genoma
 • Произношение на simbiotico simbiotico