Език:

йокано

[ilo]

Назад към йокано

Категория: Our Father

Запиши произношенията на Our Father

 • Произношение на addaka addaka
 • Произношение на Amami Amami
 • Произношение на dakes dakes
 • Произношение на dinakam dinakam
 • Произношение на ditoy ditoy
 • Произношение на inaldaw inaldaw
 • Произношение на isalakannakami isalakannakami
 • Произношение на Itedmo Itedmo
 • Произношение на iti iti
 • Произношение на iyeg iyeg
 • Произношение на kadagiti kadagiti
 • Произношение на kadakam kadakam
 • Произношение на kadakami kadakami
 • Произношение на kasta kasta
 • Произношение на kuma kuma
 • Произношение на langit langit
 • Произношение на Maaramid Maaramid
 • Произношение на Madaydayaw Madaydayaw
 • Произношение на Naganmo Naganmo
 • Произношение на nakautang nakautang
 • Произношение на nga nga
 • Произношение на pagariam pagariam
 • Произношение на pagayatam pagayatam
 • Произношение на pakawanennakami pakawanennakami
 • Произношение на panamakawanmi panamakawanmi
 • Произношение на pannakasulisog pannakasulisog
 • Произношение на Sadi Sadi
 • Произношение на taraonmi taraonmi
 • Произношение на Umay Umay
 • Произношение на ut-utangmi ut-utangmi