Език:

арменски

[hy]

Назад към арменски

Категория: գրենական պիտույք

Запиши произношенията на գրենական պիտույք

  • Произношение на թանաք թանաք
  • Произношение на ինքնահոս ինքնահոս
  • Произношение на սրիչ սրիչ
  • Произношение на տետր տետր
  • Произношение на հաշվիչ հաշվիչ
  • Произношение на թուղթ թուղթ