Език:

английски

[en]

Назад към английски

Категория: verb

Запиши произношенията на verb

 • Произношение на harmonise harmonise
 • Произношение на outplay outplay
 • Произношение на anoint anoint
 • Произношение на criminalise criminalise
 • Произношение на criminalize criminalize
 • Произношение на swoon swoon
 • Произношение на popularise popularise
 • Произношение на popularize popularize
 • Произношение на debug debug
 • Произношение на personalise personalise
 • Произношение на demoralize demoralize
 • Произношение на oversee oversee
 • Произношение на testify testify
 • Произношение на synchronize synchronize
 • Произношение на stun stun
 • Произношение на falsify falsify
 • Произношение на misfire misfire
 • Произношение на flunk flunk
 • Произношение на disperse disperse
 • Произношение на accessorize accessorize
 • Произношение на professionalize professionalize
 • Произношение на twill twill
 • Произношение на underdress underdress
 • Произношение на overdress overdress
 • Произношение на cohost cohost
 • Произношение на enslave enslave
 • Произношение на unplug unplug
 • Произношение на deputize deputize
 • Произношение на exclaim exclaim
 • Произношение на arrogate arrogate
 • Произношение на ordain ordain
 • Произношение на darken darken
 • Произношение на replenish replenish
 • Произношение на tremble tremble
 • Произношение на await await
 • Произношение на harden harden
 • Произношение на aspire aspire
 • Произношение на globalize globalize
 • Произношение на lamentate lamentate
 • Произношение на revitalise revitalise
 • Произношение на tamper tamper
 • Произношение на reactivate reactivate
 • Произношение на defuse defuse
 • Произношение на naturalise naturalise
 • Произношение на Europeanize Europeanize
 • Произношение на livest livest
 • Произношение на airlift airlift
 • Произношение на capsize capsize
 • Произношение на unbolt unbolt
 • Произношение на second-guess second-guess
 • Произношение на intimidates intimidates
 • Произношение на co-write co-write
 • Произношение на productize productize
 • Произношение на misstate misstate
 • Произношение на drunk-dial drunk-dial
 • Произношение на contextualize contextualize
 • Произношение на fame fame
 • Произношение на bisect bisect
 • Произношение на dominate dominate
 • Произношение на compound compound
 • Произношение на inhale inhale
 • Произношение на meld meld
 • Произношение на impound impound
 • Произношение на notify notify
 • Произношение на overeat overeat
 • Произношение на percolate percolate
 • Произношение на sip sip
 • Произношение на memorise memorise
 • Произношение на denuclearise denuclearise
 • Произношение на denuclearize denuclearize
 • Произношение на stumble stumble
 • Произношение на integrate integrate
 • Произношение на Tyke Tyke
 • Произношение на garble garble
 • Произношение на message message
 • Произношение на bemoan bemoan
 • Произношение на cites cites
 • Произношение на desireth desireth
 • Произношение на adulter adulter
 • Произношение на relapse relapse
 • Произношение на alleviate alleviate
 • Произношение на prolapse prolapse
 • Произношение на Weis Weis
 • Произношение на Pate Pate
 • Произношение на dame dame
 • Произношение на byrnie byrnie
 • Произношение на be be
 • Произношение на baste baste
 • Произношение на rehash rehash
 • Произношение на haul haul
 • Произношение на slobber slobber
 • Произношение на beckon beckon
 • Произношение на standardize standardize
 • Произношение на shudder shudder
 • Произношение на glottalise glottalise
 • Произношение на casket casket
 • Произношение на ensure ensure
 • Произношение на encroach encroach
 • Произношение на tether tether
 • Произношение на complain complain