Език:

английски

[en]

Назад към английски

Категория: verb

Запиши произношенията на verb

 • Произношение на dehumanized dehumanized
 • Произношение на dehumanize dehumanize
 • Произношение на becloud becloud
 • Произношение на overthrow overthrow
 • Произношение на moat moat
 • Произношение на perturb perturb
 • Произношение на molest molest
 • Произношение на disturb disturb
 • Произношение на sweep sweep
 • Произношение на worship worship
 • Произношение на furnish furnish
 • Произношение на rove rove
 • Произношение на crackle crackle
 • Произношение на remove remove
 • Произношение на debark debark
 • Произношение на blare blare
 • Произношение на Tanks Tanks
 • Произношение на unentangle unentangle
 • Произношение на knead knead
 • Произношение на cauterise cauterise
 • Произношение на sharpen sharpen
 • Произношение на solemnize solemnize
 • Произношение на ensconce ensconce
 • Произношение на bewail bewail
 • Произношение на accomplish accomplish
 • Произношение на embalm embalm
 • Произношение на proclaim proclaim
 • Произношение на unlock unlock
 • Произношение на omit omit
 • Произношение на redate redate
 • Произношение на symbolize symbolize
 • Произношение на endow endow
 • Произношение на redeposit redeposit
 • Произношение на superimpose superimpose
 • Произношение на exorcise exorcise
 • Произношение на recut recut
 • Произношение на arrange arrange
 • Произношение на dismantle dismantle
 • Произношение на rearrange rearrange
 • Произношение на introduce introduce
 • Произношение на crouch crouch
 • Произношение на undergo undergo
 • Произношение на react react
 • Произношение на interact interact
 • Произношение на distinguish distinguish
 • Произношение на overcome overcome
 • Произношение на empathize empathize
 • Произношение на realize realize
 • Произношение на demonstrate demonstrate
 • Произношение на finalise finalise
 • Произношение на reinforce reinforce
 • Произношение на thrill thrill
 • Произношение на enliven enliven
 • Произношение на commemorate commemorate
 • Произношение на obtain obtain
 • Произношение на enlarge enlarge
 • Произношение на reinterpret reinterpret
 • Произношение на re-examine re-examine
 • Произношение на reconstruct reconstruct
 • Произношение на elongate elongate
 • Произношение на blemish blemish
 • Произношение на re-erect re-erect
 • Произношение на suffer suffer
 • Произношение на overshoot overshoot
 • Произношение на confront confront
 • Произношение на procrastinate procrastinate
 • Произношение на wipe wipe
 • Произношение на reap reap
 • Произношение на upsurge upsurge
 • Произношение на overlay overlay
 • Произношение на prosecute prosecute
 • Произношение на rebrand rebrand
 • Произношение на fractionate fractionate
 • Произношение на detect detect
 • Произношение на relocate relocate
 • Произношение на re-advertise re-advertise
 • Произношение на sympathize sympathize
 • Произношение на kitten kitten
 • Произношение на mumble mumble
 • Произношение на macadamise macadamise
 • Произношение на uproot uproot
 • Произношение на cultivate cultivate
 • Произношение на rebury rebury
 • Произношение на strangulate strangulate
 • Произношение на scapegoat scapegoat
 • Произношение на differ differ
 • Произношение на dwell dwell
 • Произношение на inflect inflect
 • Произношение на neutralize neutralize
 • Произношение на assimilate assimilate
 • Произношение на deliver deliver
 • Произношение на imprison imprison
 • Произношение на street street
 • Произношение на hump hump
 • Произношение на revise revise
 • Произношение на oversteer oversteer
 • Произношение на understeer understeer
 • Произношение на groove groove
 • Произношение на circumvent circumvent
 • Произношение на exhale exhale