Език:

английски

[en]

Назад към английски

Категория: verb

Запиши произношенията на verb

 • Произношение на sizzle sizzle
 • Произношение на vindicate vindicate
 • Произношение на rehearse rehearse
 • Произношение на exaggerate exaggerate
 • Произношение на distribute distribute
 • Произношение на organize organize
 • Произношение на cry cry
 • Произношение на stammer stammer
 • Произношение на discuss discuss
 • Произношение на plough plough
 • Произношение на relate relate
 • Произношение на establish establish
 • Произношение на moralise moralise
 • Произношение на moralize moralize
 • Произношение на ISA ISA
 • Произношение на retire retire
 • Произношение на organise organise
 • Произношение на victimise victimise
 • Произношение на startle startle
 • Произношение на granulate granulate
 • Произношение на democratize democratize
 • Произношение на purvey purvey
 • Произношение на enjoy enjoy
 • Произношение на exteriorize exteriorize
 • Произношение на bounce bounce
 • Произношение на reach reach
 • Произношение на sojourn sojourn
 • Произношение на satiate satiate
 • Произношение на quench quench
 • Произношение на scatter scatter
 • Произношение на revive revive
 • Произношение на besiege besiege
 • Произношение на berate berate
 • Произношение на nourish nourish
 • Произношение на rediscover rediscover
 • Произношение на magnetize magnetize
 • Произношение на splatter splatter
 • Произношение на deafen deafen
 • Произношение на explain explain
 • Произношение на hire hire
 • Произношение на sweeten sweeten
 • Произношение на rummage rummage
 • Произношение на debit debit
 • Произношение на malfunction malfunction
 • Произношение на fold fold
 • Произношение на tariff tariff
 • Произношение на visualise visualise
 • Произношение на visualize visualize
 • Произношение на comprehend comprehend
 • Произношение на approve approve
 • Произношение на outflank outflank
 • Произношение на Surmount Surmount
 • Произношение на suckle suckle
 • Произношение на prick prick
 • Произношение на Germanize Germanize
 • Произношение на bleach bleach
 • Произношение на tolerate tolerate
 • Произношение на reimagine reimagine
 • Произношение на authorise authorise
 • Произношение на ratify ratify
 • Произношение на blacken blacken
 • Произношение на saturate saturate
 • Произношение на marketise marketise
 • Произношение на peruse peruse
 • Произношение на align align
 • Произношение на summarize summarize
 • Произношение на immobilize immobilize
 • Произношение на snivel snivel
 • Произношение на resubscribe resubscribe
 • Произношение на Americanise Americanise
 • Произношение на Americanize Americanize
 • Произношение на survive survive
 • Произношение на computerise computerise
 • Произношение на affiliate affiliate
 • Произношение на lowball lowball
 • Произношение на resell resell
 • Произношение на increases increases
 • Произношение на laugh laugh
 • Произношение на weaponise weaponise
 • Произношение на weaponize weaponize
 • Произношение на fit fit
 • Произношение на review review
 • Произношение на distinguish distinguish
 • Произношение на cut-rate cut-rate
 • Произношение на Eternalize Eternalize
 • Произношение на nab nab
 • Произношение на skirmish skirmish
 • Произношение на Google Google
 • Произношение на chop chop
 • Произношение на jeopardize jeopardize
 • Произношение на delude delude
 • Произношение на assault assault
 • Произношение на connive connive
 • Произношение на brister brister
 • Произношение на let let
 • Произношение на leet leet
 • Произношение на fossilise fossilise
 • Произношение на wreak wreak
 • Произношение на thwart thwart
 • Произношение на transact transact