Език:

английски

[en]

Назад към английски

Категория: adjective

Запиши произношенията на adjective

 • Произношение на broad broad
 • Произношение на decent decent
 • Произношение на affluent affluent
 • Произношение на middle-aged middle-aged
 • Произношение на fluffy fluffy
 • Произношение на epidemic epidemic
 • Произношение на prestigious prestigious
 • Произношение на numerous numerous
 • Произношение на utter utter
 • Произношение на languid languid
 • Произношение на blank blank
 • Произношение на savvy savvy
 • Произношение на relative relative
 • Произношение на spotted spotted
 • Произношение на disturbing disturbing
 • Произношение на influential influential
 • Произношение на old school old school
 • Произношение на familiar familiar
 • Произношение на imbecile imbecile
 • Произношение на mental mental
 • Произношение на duplicate duplicate
 • Произношение на elderly elderly
 • Произношение на mortified mortified
 • Произношение на cross cross
 • Произношение на bucolic bucolic
 • Произношение на analogous analogous
 • Произношение на abstract abstract
 • Произношение на creamy creamy
 • Произношение на Mexican Mexican
 • Произношение на cavalier cavalier
 • Произношение на bona fide bona fide
 • Произношение на conditional conditional
 • Произношение на fulsome fulsome
 • Произношение на blind blind
 • Произношение на initial initial
 • Произношение на Titanic Titanic
 • Произношение на belligerent belligerent
 • Произношение на snob snob
 • Произношение на vivid vivid
 • Произношение на considerate considerate
 • Произношение на albino albino
 • Произношение на gauche gauche
 • Произношение на mitochondrial mitochondrial
 • Произношение на minimum minimum
 • Произношение на scary scary
 • Произношение на stingy stingy
 • Произношение на greedy greedy
 • Произношение на liable liable
 • Произношение на harder harder
 • Произношение на loyal loyal
 • Произношение на succulent succulent
 • Произношение на tertiary tertiary
 • Произношение на supernatural supernatural
 • Произношение на pagan pagan
 • Произношение на mighty mighty
 • Произношение на lurking lurking
 • Произношение на scented scented
 • Произношение на coherent coherent
 • Произношение на lively lively
 • Произношение на chic chic
 • Произношение на ferocious ferocious
 • Произношение на fuchsia fuchsia
 • Произношение на real real
 • Произношение на read (past participle) read (past participle)
 • Произношение на religious religious
 • Произношение на indigo indigo
 • Произношение на yonder yonder
 • Произношение на unfavorable unfavorable
 • Произношение на flowing flowing
 • Произношение на mnemonic mnemonic
 • Произношение на vigorous vigorous
 • Произношение на colder colder
 • Произношение на Intrepid Intrepid
 • Произношение на stuck stuck
 • Произношение на diminutive diminutive
 • Произношение на legendary legendary
 • Произношение на despicable despicable
 • Произношение на completed completed
 • Произношение на heaviest heaviest
 • Произношение на prophetic prophetic
 • Произношение на woke woke
 • Произношение на vagabonding vagabonding
 • Произношение на anachronistic anachronistic
 • Произношение на sailing sailing
 • Произношение на legislative legislative
 • Произношение на thermodynamic thermodynamic
 • Произношение на fricative fricative
 • Произношение на abiding abiding
 • Произношение на infernal infernal
 • Произношение на political political
 • Произношение на cumulative cumulative
 • Произношение на rudimentary rudimentary
 • Произношение на agricultural agricultural
 • Произношение на organized organized
 • Произношение на tainted tainted
 • Произношение на axiomatic axiomatic
 • Произношение на literate literate
 • Произношение на fussy fussy
 • Произношение на tremendous tremendous
 • Произношение на memorable memorable