Език:

английски

[en]

Назад към английски

Категория: adjective

Запиши произношенията на adjective

 • Произношение на prestigious prestigious
 • Произношение на tedious tedious
 • Произношение на baroque baroque
 • Произношение на irrelevant irrelevant
 • Произношение на homely homely
 • Произношение на derelict derelict
 • Произношение на duplicate duplicate
 • Произношение на obnoxious obnoxious
 • Произношение на farthest farthest
 • Произношение на Titanic Titanic
 • Произношение на extravagant extravagant
 • Произношение на brightest brightest
 • Произношение на fluffy fluffy
 • Произношение на scary scary
 • Произношение на mental mental
 • Произношение на blank blank
 • Произношение на utter utter
 • Произношение на affluent affluent
 • Произношение на halcyon halcyon
 • Произношение на decent decent
 • Произношение на considerate considerate
 • Произношение на agricultural agricultural
 • Произношение на bona fide bona fide
 • Произношение на imbecile imbecile
 • Произношение на idyllic idyllic
 • Произношение на middle-aged middle-aged
 • Произношение на initial initial
 • Произношение на influential influential
 • Произношение на fascinating fascinating
 • Произношение на sole sole
 • Произношение на old school old school
 • Произношение на spotted spotted
 • Произношение на political political
 • Произношение на indistinguishable indistinguishable
 • Произношение на indigo indigo
 • Произношение на savvy savvy
 • Произношение на stingy stingy
 • Произношение на default default
 • Произношение на harder harder
 • Произношение на analogous analogous
 • Произношение на disturbing disturbing
 • Произношение на cavalier cavalier
 • Произношение на languid languid
 • Произношение на Mexican Mexican
 • Произношение на loyal loyal
 • Произношение на sailing sailing
 • Произношение на mortified mortified
 • Произношение на sunny sunny
 • Произношение на tertiary tertiary
 • Произношение на conditional conditional
 • Произношение на needed needed
 • Произношение на completed completed
 • Произношение на bucolic bucolic
 • Произношение на creamy creamy
 • Произношение на actual actual
 • Произношение на lively lively
 • Произношение на woke woke
 • Произношение на greedy greedy
 • Произношение на belligerent belligerent
 • Произношение на vivid vivid
 • Произношение на stuck stuck
 • Произношение на minimum minimum
 • Произношение на fulsome fulsome
 • Произношение на albino albino
 • Произношение на vigorous vigorous
 • Произношение на supernatural supernatural
 • Произношение на mighty mighty
 • Произношение на chic chic
 • Произношение на legislative legislative
 • Произношение на cumulative cumulative
 • Произношение на lower lower
 • Произношение на snob snob
 • Произношение на gauche gauche
 • Произношение на succulent succulent
 • Произношение на legendary legendary
 • Произношение на coherent coherent
 • Произношение на organized organized
 • Произношение на curly curly
 • Произношение на humble humble
 • Произношение на liable liable
 • Произношение на pagan pagan
 • Произношение на mitochondrial mitochondrial
 • Произношение на tremendous tremendous
 • Произношение на despicable despicable
 • Произношение на literate literate
 • Произношение на colder colder
 • Произношение на mnemonic mnemonic
 • Произношение на cooperative cooperative
 • Произношение на lurking lurking
 • Произношение на unfavorable unfavorable
 • Произношение на memorable memorable
 • Произношение на scented scented
 • Произношение на harmful harmful
 • Произношение на diminutive diminutive
 • Произношение на thought-provoking thought-provoking
 • Произношение на yonder yonder
 • Произношение на solid solid
 • Произношение на Intrepid Intrepid
 • Произношение на satellite satellite
 • Произношение на clumsy clumsy