Език:

английски

[en]

Назад към английски

Категория: adjective

Запиши произношенията на adjective

 • Произношение на active active
 • Произношение на jaded jaded
 • Произношение на agglomerate agglomerate
 • Произношение на Subcarpathian Subcarpathian
 • Произношение на hypocritical hypocritical
 • Произношение на mercenary mercenary
 • Произношение на minority minority
 • Произношение на oldest oldest
 • Произношение на miraculous miraculous
 • Произношение на apropos apropos
 • Произношение на interrogative interrogative
 • Произношение на self-employed self-employed
 • Произношение на obdurate obdurate
 • Произношение на jogging jogging
 • Произношение на impudent impudent
 • Произношение на iliopsoas iliopsoas
 • Произношение на efficiently efficiently
 • Произношение на gradual gradual
 • Произношение на persuasively persuasively
 • Произношение на intrinsic intrinsic
 • Произношение на cremated cremated
 • Произношение на dime dime
 • Произношение на ante meridiem ante meridiem
 • Произношение на flexible flexible
 • Произношение на experienced experienced
 • Произношение на rip-roaring rip-roaring
 • Произношение на fidgety fidgety
 • Произношение на fiscal fiscal
 • Произношение на questionable questionable
 • Произношение на unaided unaided
 • Произношение на salacious salacious
 • Произношение на transgender transgender
 • Произношение на conciliatory conciliatory
 • Произношение на eternally eternally
 • Произношение на saccharin saccharin
 • Произношение на established established
 • Произношение на hard-core hard-core
 • Произношение на hypothetical hypothetical
 • Произношение на chuffed chuffed
 • Произношение на slow motion slow motion
 • Произношение на heterogeneous heterogeneous
 • Произношение на trite trite
 • Произношение на humongous humongous
 • Произношение на systematic systematic
 • Произношение на proportionate proportionate
 • Произношение на harmonic harmonic
 • Произношение на cast iron cast iron
 • Произношение на metaphorical metaphorical
 • Произношение на wide wide
 • Произношение на deteriorating deteriorating
 • Произношение на unfair unfair
 • Произношение на enjoyable enjoyable
 • Произношение на naive naive
 • Произношение на luger luger
 • Произношение на unforgettable unforgettable
 • Произношение на helpful helpful
 • Произношение на ravenous ravenous
 • Произношение на delayed delayed
 • Произношение на wondrous wondrous
 • Произношение на off-duty off-duty
 • Произношение на patented patented
 • Произношение на poised poised
 • Произношение на egalitarian egalitarian
 • Произношение на incorrect incorrect
 • Произношение на athletic athletic
 • Произношение на roast roast
 • Произношение на gravimetric gravimetric
 • Произношение на noxious noxious
 • Произношение на rancid rancid
 • Произношение на residual residual
 • Произношение на jack-knife jack-knife
 • Произношение на ancillary ancillary
 • Произношение на Zoom Zoom
 • Произношение на Francophile Francophile
 • Произношение на sober sober
 • Произношение на burnt burnt
 • Произношение на equivalent equivalent
 • Произношение на calibrated calibrated
 • Произношение на draining draining
 • Произношение на principal principal
 • Произношение на half past half past
 • Произношение на atomic atomic
 • Произношение на tendentious tendentious
 • Произношение на testy testy
 • Произношение на self-inflicted self-inflicted
 • Произношение на solitary solitary
 • Произношение на mysterious mysterious
 • Произношение на slippery slippery
 • Произношение на ruptured ruptured
 • Произношение на caustic caustic
 • Произношение на confederate confederate
 • Произношение на immune immune
 • Произношение на cretin cretin
 • Произношение на mendacious mendacious
 • Произношение на suave suave
 • Произношение на meaningful meaningful
 • Произношение на gratuitous gratuitous
 • Произношение на vehicular vehicular
 • Произношение на descriptive descriptive
 • Произношение на award-winning award-winning