Език:

английски

[en]

Назад към английски

Категория: adjective

Запиши произношенията на adjective

 • Произношение на awesome awesome
 • Произношение на stupid stupid
 • Произношение на mobile mobile
 • Произношение на accurate accurate
 • Произношение на in in
 • Произношение на this this
 • Произношение на good good
 • Произношение на glass glass
 • Произношение на no no
 • Произношение на sure sure
 • Произношение на desert desert
 • Произношение на pretty pretty
 • Произношение на graduated graduated
 • Произношение на little little
 • Произношение на English English
 • Произношение на anal anal
 • Произношение на night night
 • Произношение на beautiful beautiful
 • Произношение на comfortable comfortable
 • Произношение на true true
 • Произношение на last last
 • Произношение на adult adult
 • Произношение на quiet quiet
 • Произношение на sorry sorry
 • Произношение на interesting interesting
 • Произношение на your your
 • Произношение на clean clean
 • Произношение на short short
 • Произношение на subtle subtle
 • Произношение на just just
 • Произношение на live live
 • Произношение на gay gay
 • Произношение на pure pure
 • Произношение на country country
 • Произношение на fair fair
 • Произношение на better better
 • Произношение на wet wet
 • Произношение на all all
 • Произношение на vintage vintage
 • Произношение на international international
 • Произношение на famous famous
 • Произношение на current current
 • Произношение на cold cold
 • Произношение на further further
 • Произношение на new new
 • Произношение на which which
 • Произношение на cordial cordial
 • Произношение на straight straight
 • Произношение на some some
 • Произношение на sexy sexy
 • Произношение на chicken chicken
 • Произношение на foreign foreign
 • Произношение на back back
 • Произношение на minute minute
 • Произношение на awkward awkward
 • Произношение на dirty dirty
 • Произношение на happy happy
 • Произношение на right right
 • Произношение на naughty naughty
 • Произношение на poor poor
 • Произношение на whatever whatever
 • Произношение на mature mature
 • Произношение на regular regular
 • Произношение на comparable comparable
 • Произношение на lovely lovely
 • Произношение на hierarchical hierarchical
 • Произношение на half-term half-term
 • Произношение на white white
 • Произношение на still still
 • Произношение на British British
 • Произношение на wicked wicked
 • Произношение на vinyl vinyl
 • Произношение на serious serious
 • Произношение на funny funny
 • Произношение на these these
 • Произношение на novel novel
 • Произношение на ancient ancient
 • Произношение на taught taught
 • Произношение на warm warm
 • Произношение на hot hot
 • Произношение на miscellaneous miscellaneous
 • Произношение на miniature miniature
 • Произношение на top top
 • Произношение на similar similar
 • Произношение на nothing nothing
 • Произношение на specific specific
 • Произношение на melancholy melancholy
 • Произношение на best best
 • Произношение на nice nice
 • Произношение на American American
 • Произношение на same same
 • Произношение на wonderful wonderful
 • Произношение на horrible horrible
 • Произношение на modern modern
 • Произношение на tired tired
 • Произношение на early early
 • Произношение на severe severe
 • Произношение на whole whole
 • Произношение на strategic strategic
 • Произношение на sex sex