Език: китайски [汉语]

Назад към китайски

 • Произношение на 中秋節 中秋節
 • Произношение на 手表 手表
 • Произношение на 男朋友 男朋友
 • Произношение на 狼
 • Произношение на 瑞
 • Произношение на 感觉 感觉
 • Произношение на 起
 • Произношение на 小心 小心
 • Произношение на 下雪 下雪
 • Произношение на 上午 上午
 • Произношение на 迪化街 迪化街
 • Произношение на 蘋果 蘋果
 • Произношение на 夢
 • Произношение на 正在 正在
 • Произношение на 手指 手指
 • Произношение на 好久不見 好久不見
 • Произношение на 穿 穿
 • Произношение на 屄
 • Произношение на 下一站 下一站
 • Произношение на 帽子 帽子
 • Произношение на 消息 消息
 • Произношение на 一千 一千
 • Произношение на 村
 • Произношение на 今日 今日
 • Произношение на 陈
 • Произношение на 旅行社 旅行社
 • Произношение на 旅游 旅游
 • Произношение на 白痴 白痴
 • Произношение на 油
 • Произношение на 不要 不要
 • Произношение на 宿舍 宿舍
 • Произношение на 老板 老板
 • Произношение на 十一月 十一月
 • Произношение на 麦当劳 麦当劳
 • Произношение на 什么时候 什么时候
 • Произношение на 玉米 玉米
 • Произношение на 神
 • Произношение на 地图 地图
 • Произношение на 孫悟空 孫悟空
 • Произношение на 客家 客家
 • Произношение на 相信 相信
 • Произношение на 继续 继续
 • Произношение на 廣州 廣州
 • Произношение на 北京市 北京市
 • Произношение на 前面 前面
 • Произношение на 其他 其他
 • Произношение на 一会儿 一会儿
 • Произношение на 車
 • Произношение на 八月 八月
 • Произношение на 位
 • Произношение на 长城 长城
 • Произношение на 老子 老子
 • Произношение на 角
 • Произношение на 虎
 • Произношение на 江
 • Произношение на 汝
 • Произношение на 功夫 功夫
 • Произношение на 血
 • Произношение на 没关系 没关系
 • Произношение на 然后 然后
 • Произношение на 同事 同事
 • Произношение на 龙
 • Произношение на 阿耨多羅三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提
 • Произношение на 饭
 • Произношение на 先
 • Произношение на 可
 • Произношение на 十九 十九
 • Произношение на 聪明 聪明
 • Произношение на 早晨 早晨
 • Произношение на 姑娘 姑娘
 • Произношение на 豬
 • Произношение на 成
 • Произношение на 河南 河南
 • Произношение на 儿
 • Произношение на 青
 • Произношение на 太
 • Произношение на 工人 工人
 • Произношение на 要求 要求
 • Произношение на 如何 如何
 • Произношение на 支持 支持
 • Произношение на 五月 五月
 • Произношение на 天使 天使
 • Произношение на 桂林 桂林
 • Произношение на 川
 • Произношение на 19 19
 • Произношение на 番茄 番茄
 • Произношение на 定
 • Произношение на 纪梵希 纪梵希
 • Произношение на 秦
 • Произношение на 再