Език: венециански [Vèneto]

Назад към венециански

 • Произношение на łessar(se) łessar(se)
 • Произношение на cicca cicca
 • Произношение на tó
 • Произношение на cojon cojon
 • Произношение на schina schina
 • Произношение на processo processo
 • Произношение на càneva càneva
 • Произношение на mi mi
 • Произношение на pompin pompin
 • Произношение на cicà cicà
 • Произношение на ti me dà (su) łi nervi! ti me dà (su) łi nervi!
 • Произношение на uncuò uncuò
 • Произношение на pistor pistor
 • Произношение на ciapà ciapà
 • Произношение на Spadina Spadina
 • Произношение на remar remar
 • Произношение на Pandoro Pandoro
 • Произношение на paca paca
 • Произношение на Fransa Fransa
 • Произношение на saltar saltar
 • Произношение на sordo sordo
 • Произношение на Goldoni Goldoni
 • Произношение на sporta sporta
 • Произношение на baro baro
 • Произношение на fià da merda fià da merda
 • Произношение на poste poste
 • Произношение на conforme conforme
 • Произношение на professora professora
 • Произношение на perverso perverso
 • Произношение на menta menta
 • Произношение на porcaro porcaro
 • Произношение на połastro połastro
 • Произношение на roba roba
 • Произношение на casso casso
 • Произношение на lombardo lombardo
 • Произношение на Serca Serca
 • Произношение на profession profession
 • Произношение на nó posso crédarghe! nó posso crédarghe!
 • Произношение на paesan paesan
 • Произношение на brasso brasso
 • Произношение на parco parco
 • Произношение на calcagno calcagno
 • Произношение на misto misto
 • Произношение на tardi tardi
 • Произношение на Zuliéta Zuliéta
 • Произношение на crestar crestar
 • Произношение на airon airon
 • Произношение на corso corso
 • Произношение на ansioso ansioso
 • Произношение на prosséco prosséco
 • Произношение на cuco cuco
 • Произношение на sardo sardo
 • Произношение на artista artista
 • Произношение на cagada cagada
 • Произношение на mazurca mazurca
 • Произношение на senti che łavàe de cuło! senti che łavàe de cuło!
 • Произношение на garzon garzon
 • Произношение на intrigo intrigo
 • Произношение на savarià savarià
 • Произношение на caorlina caorlina
 • Произношение на fàcia fàcia
 • Произношение на Varda Varda
 • Произношение на ghe sbòro ghe sbòro
 • Произношение на spaghéti spaghéti
 • Произношение на Porto Marghera Porto Marghera
 • Произношение на parar parar
 • Произношение на garza garza
 • Произношение на magagna magagna
 • Произношение на vestito vestito
 • Произношение на pèrdarse pa'ł całigo pèrdarse pa'ł całigo
 • Произношение на ciaro ciaro
 • Произношение на perline perline
 • Произношение на comunità comunità
 • Произношение на arco arco
 • Произношение на muto muto
 • Произношение на bidè bidè
 • Произношение на orada orada
 • Произношение на tranquiłìsite tranquiłìsite
 • Произношение на sópa sópa
 • Произношение на ma xe vero che casa tua i màneghi... ma xe vero che casa tua i màneghi...
 • Произношение на ingegner ingegner
 • Произношение на zónta zónta
 • Произношение на cołaròła cołaròła
 • Произношение на gełato gełato
 • Произношение на trón trón
 • Произношение на becon becon
 • Произношение на manèra manèra
 • Произношение на denegar denegar
 • Произношение на foga foga
 • Произношение на pianto pianto