Език: венециански [Vèneto]

Назад към венециански

 • Произношение на Malta Malta
 • Произношение на Eurasia Eurasia
 • Произношение на verbo verbo
 • Произношение на rosso rosso
 • Произношение на bosco bosco
 • Произношение на Benin Benin
 • Произношение на la la
 • Произношение на Brunei Brunei
 • Произношение на star star
 • Произношение на cava cava
 • Произношение на vero vero
 • Произношение на pietà pietà
 • Произношение на paese paese
 • Произношение на sera sera
 • Произношение на Montenegro Montenegro
 • Произношение на amigo amigo
 • Произношение на Armenia Armenia
 • Произношение на Oceania Oceania
 • Произношение на region region
 • Произношение на gusto gusto
 • Произношение на Arabia Saudita Arabia Saudita
 • Произношение на suca suca
 • Произношение на Arte Arte
 • Произношение на cica cica
 • Произношение на bravo bravo
 • Произношение на dopo dopo
 • Произношение на 16 16
 • Произношение на sentina sentina
 • Произношение на Bahrein Bahrein
 • Произношение на Ciad Ciad
 • Произношение на me me
 • Произношение на Asiago Asiago
 • Произношение на Avril Avril
 • Произношение на Remo Remo
 • Произношение на ga ga
 • Произношение на Mama Mama
 • Произношение на duomo duomo
 • Произношение на quinto quinto
 • Произношение на morir morir
 • Произношение на paco paco
 • Произношение на piano piano
 • Произношение на fusion fusion
 • Произношение на version version
 • Произношение на dio sbuderato! dio sbuderato!
 • Произношение на él él
 • Произношение на 9 9
 • Произношение на gesso gesso
 • Произношение на Sega Sega
 • Произношение на campagne campagne
 • Произношение на Africa Africa
 • Произношение на tre tre
 • Произношение на treno treno
 • Произношение на 17 17
 • Произношение на tipi tipi
 • Произношение на sugo sugo
 • Произношение на neve neve
 • Произношение на Algeria Algeria
 • Произношение на carne carne
 • Произношение на nero nero
 • Произношение на Bhutan Bhutan
 • Произношение на pajaro pajaro
 • Произношение на discussion discussion
 • Произношение на becher becher
 • Произношение на tòła tòła
 • Произношение на carbon carbon
 • Произношение на Azerbaijan Azerbaijan
 • Произношение на Burundi Burundi
 • Произношение на mandarin mandarin
 • Произношение на sesso sesso
 • Произношение на vida vida
 • Произношение на Genaro Genaro
 • Произношение на porcodio! porcodio!
 • Произношение на verdura verdura
 • Произношение на Gustavo Dudamel Gustavo Dudamel
 • Произношение на passion passion
 • Произношение на Befana Befana
 • Произношение на diagonal diagonal
 • Произношение на sól sól
 • Произношение на barca barca
 • Произношение на figaro figaro
 • Произношение на Piero Piero
 • Произношение на Verona Verona
 • Произношение на sogno sogno
 • Произношение на dir dir
 • Произношение на Vivaldi Vivaldi
 • Произношение на piemontese piemontese
 • Произношение на mar mar
 • Произношение на ti ti
 • Произношение на puto puto
 • Произношение на pompelmo pompelmo