Език: клингонски [tlhIngan Hol]

Назад към клингонски

 • Произношение на what what
 • Произношение на LOL LOL
 • Произношение на je je
 • Произношение на bel bel
 • Произношение на mar mar
 • Произношение на Qapla' Qapla'
 • Произношение на Qu'vatlh Qu'vatlh
 • Произношение на maj maj
 • Произношение на red red
 • Произношение на nuqneH nuqneH
 • Произношение на van van
 • Произношение на QI'yaH QI'yaH
 • Произношение на Heghlu'meH QaQ jajvam. Heghlu'meH QaQ jajvam.
 • Произношение на Mara Mara
 • Произношение на wij wij
 • Произношение на per per
 • Произношение на pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'. pujwI' HIvlu'chugh quvbe'lu'.
 • Произношение на po po
 • Произношение на chut chut
 • Произношение на dis dis
 • Произношение на tlhIngan maH! tlhIngan maH!
 • Произношение на bong bong
 • Произношение на rap rap
 • Произношение на Pon Pon
 • Произношение на non non
 • Произношение на qamuSHa' qamuSHa'
 • Произношение на Bernardo Bernardo
 • Произношение на Duy Duy
 • Произношение на vin vin
 • Произношение на ta'mey Dun, bommey Dun. ta'mey Dun, bommey Dun.
 • Произношение на tar tar
 • Произношение на Hamlet Hamlet
 • Произношение на Cher Cher
 • Произношение на tin tin
 • Произношение на bang bang
 • Произношение на bey bey
 • Произношение на Paw Paw
 • Произношение на tung tung
 • Произношение на jun jun
 • Произношение на Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'. Dujeychugh jagh nIv yItuHQo'.
 • Произношение на Lang Lang
 • Произношение на cheH cheH
 • Произношение на pong pong
 • Произношение на bud bud
 • Произношение на much much
 • Произношение на dach dach
 • Произношение на mop mop
 • Произношение на jiH jiH
 • Произношение на Ron Ron
 • Произношение на nan nan
 • Произношение на jos jos
 • Произношение на sen sen
 • Произношение на bing bing
 • Произношение на va va
 • Произношение на bos bos
 • Произношение на har har
 • Произношение на tor tor
 • Произношение на baQa' baQa'
 • Произношение на nur nur
 • Произношение на net net
 • Произношение на lev lev
 • Произношение на jij jij
 • Произношение на los los
 • Произношение на petaQ petaQ
 • Произношение на Hop Hop
 • Произношение на mol mol
 • Произношение на HU HU
 • Произношение на chung chung
 • Произношение на mod mod
 • Произношение на mil mil
 • Произношение на mataHmeH maSachnIS mataHmeH maSachnIS
 • Произношение на pus pus
 • Произношение на Dubotchugh yIpummoH. Dubotchugh yIpummoH.
 • Произношение на HIvje' HIvje'
 • Произношение на qa' wIje'meH maSuv. qa' wIje'meH maSuv.
 • Произношение на hoch hoch
 • Произношение на sigh sigh
 • Произношение на siv siv
 • Произношение на tem tem
 • Произношение на QIn QIn
 • Произношение на mah mah
 • Произношение на Qo’noS Qo’noS
 • Произношение на batlh batlh
 • Произношение на ghotI' ghotI'
 • Произношение на hol hol
 • Произношение на hut hut
 • Произношение на boch boch
 • Произношение на ghuy'cha' ghuy'cha'
 • Произношение на luch luch
 • Произношение на sop sop