Език: палуан [A tekoi er a Belau]

Назад към палуан

  • Произношение на Alii Alii