Език: холандски [Nederlands]

Назад към холандски

 • Произношение на Oma Oma
 • Произношение на teen teen
 • Произношение на ukelele ukelele
 • Произношение на kefir kefir
 • Произношение на Jantje Jantje
 • Произношение на tante tante
 • Произношение на Chantal Chantal
 • Произношение на Pieter Bruegel Pieter Bruegel
 • Произношение на incognito incognito
 • Произношение на Oranjeboom Oranjeboom
 • Произношение на welkom welkom
 • Произношение на heet heet
 • Произношение на vriendin vriendin
 • Произношение на vrouwen vrouwen
 • Произношение на Simone Simone
 • Произношение на krant krant
 • Произношение на Elle Elle
 • Произношение на winkel winkel
 • Произношение на Geert Hofstede Geert Hofstede
 • Произношение на Erik Erik
 • Произношение на waar waar
 • Произношение на uitspraak uitspraak
 • Произношение на koning koning
 • Произношение на Guinevere Guinevere
 • Произношение на haram haram
 • Произношение на tornado tornado
 • Произношение на Jaguar Jaguar
 • Произношение на nek nek
 • Произношение на tijd tijd
 • Произношение на Pinot noir Pinot noir
 • Произношение на Deborah Deborah
 • Произношение на brouwerij brouwerij
 • Произношение на aardig aardig
 • Произношение на Amstel Amstel
 • Произношение на cholera cholera
 • Произношение на Vietnam Vietnam
 • Произношение на kilometer kilometer
 • Произношение на steen steen
 • Произношение на luisteren luisteren
 • Произношение на Signe Signe
 • Произношение на pasta pasta
 • Произношение на Marcel Marcel
 • Произношение на Genever Genever
 • Произношение на rosé rosé
 • Произношение на 88 88
 • Произношение на erg erg
 • Произношение на film film
 • Произношение на zon zon
 • Произношение на receptionist receptionist
 • Произношение на russisch russisch
 • Произношение на later later
 • Произношение на Alzheimer Alzheimer
 • Произношение на oog oog
 • Произношение на niche niche
 • Произношение на 14 14
 • Произношение на Antje Antje
 • Произношение на Frankrijk Frankrijk
 • Произношение на Felix Felix
 • Произношение на rosacea rosacea
 • Произношение на Celebes Celebes
 • Произношение на horloge horloge
 • Произношение на meneer meneer
 • Произношение на lasagne lasagne
 • Произношение на goedenacht goedenacht
 • Произношение на piranha piranha
 • Произношение на raam raam
 • Произношение на Kuiper Kuiper
 • Произношение на Haas Haas
 • Произношение на gueuze gueuze
 • Произношение на Peter Stuyvesant Peter Stuyvesant
 • Произношение на lies lies
 • Произношение на mais mais
 • Произношение на model model
 • Произношение на pet pet
 • Произношение на oeuvre oeuvre
 • Произношение на herfst herfst
 • Произношение на Xanax Xanax
 • Произношение на Albert Cuyp Albert Cuyp
 • Произношение на buffet buffet
 • Произношение на willen willen
 • Произношение на dom dom
 • Произношение на cordon bleu cordon bleu
 • Произношение на specialist specialist
 • Произношение на inuit inuit
 • Произношение на omega omega
 • Произношение на vliegveld vliegveld
 • Произношение на jaar jaar
 • Произношение на cacao cacao
 • Произношение на ter ter
 • Произношение на Tanzania Tanzania