Език: люксембургски [Lëtzebuergesch]

Назад към люксембургски

 • Произношение на boer boer
 • Произношение на club club
 • Произношение на pull pull
 • Произношение на kilometer kilometer
 • Произношение на meng meng
 • Произношение на sex sex
 • Произношение на Auxerrois Auxerrois
 • Произношение на Jus Jus
 • Произношение на Carmen Carmen
 • Произношение на land land
 • Произношение на Erika Erika
 • Произношение на Quatsch Quatsch
 • Произношение на 1998 1998
 • Произношение на Montenegro Montenegro
 • Произношение на pesto pesto
 • Произношение на Cassis Cassis
 • Произношение на Juliette Juliette
 • Произношение на O O
 • Произношение на pointe pointe
 • Произношение на xenon xenon
 • Произношение на 10000 10000
 • Произношение на interview interview
 • Произношение на omega omega
 • Произношение на kappa kappa
 • Произношение на Jupiter Jupiter
 • Произношение на adress adress
 • Произношение на atelier atelier
 • Произношение на UFO UFO
 • Произношение на super super
 • Произношение на video video
 • Произношение на pi pi
 • Произношение на garçon garçon
 • Произношение на telefon telefon
 • Произношение на Doppelgänger Doppelgänger
 • Произношение на intelligent intelligent
 • Произношение на set set
 • Произношение на real real
 • Произношение на Nigeria Nigeria
 • Произношение на colonel colonel
 • Произношение на burnout burnout
 • Произношение на phi phi
 • Произношение на mais mais
 • Произношение на lila lila
 • Произношение на nee nee
 • Произношение на amber amber
 • Произношение на ben ben
 • Произношение на clown clown
 • Произношение на Brunei Brunei
 • Произношение на Oman Oman
 • Произношение на rendez-vous rendez-vous
 • Произношение на Irma Irma
 • Произношение на thermometer thermometer
 • Произношение на Somalia Somalia
 • Произношение на support support
 • Произношение на parrot parrot
 • Произношение на Senegal Senegal
 • Произношение на Psychologie Psychologie
 • Произношение на ricotta ricotta
 • Произношение на tak tak
 • Произношение на gestalt gestalt
 • Произношение на Stade Dudelange Stade Dudelange
 • Произношение на Lou Lou
 • Произношение на uniform uniform
 • Произношение на Anne-Marie Anne-Marie
 • Произношение на risen risen
 • Произношение на bei bei
 • Произношение на Salomon Salomon
 • Произношение на satin satin
 • Произношение на out out
 • Произношение на duo duo
 • Произношение на pyramid pyramid
 • Произношение на premier premier
 • Произношение на present present
 • Произношение на patience patience
 • Произношение на volume volume
 • Произношение на chirurgie chirurgie
 • Произношение на T T
 • Произношение на tier tier
 • Произношение на D D
 • Произношение на dat dat
 • Произношение на block block
 • Произношение на Urban Urban
 • Произношение на da da
 • Произношение на chercheur chercheur
 • Произношение на film film
 • Произношение на Benelux Benelux
 • Произношение на bank bank
 • Произношение на examen examen
 • Произношение на Haumea Haumea
 • Произношение на nei nei