Език: корейски [한국어]

Назад към корейски

 • Произношение на 元
 • Произношение на 보트 보트
 • Произношение на 지구 지구
 • Произношение на 동의 동의
 • Произношение на 주부 주부
 • Произношение на 설날 설날
 • Произношение на 양말 양말
 • Произношение на 재미있다 재미있다
 • Произношение на 상
 • Произношение на ㅓ
 • Произношение на Bong Joon-ho Bong Joon-ho
 • Произношение на Luke Luke
 • Произношение на 칠판 칠판
 • Произношение на Jeon Do-yeon Jeon Do-yeon
 • Произношение на Jung Jung
 • Произношение на 대박 대박
 • Произношение на 와
 • Произношение на 공룡 공룡
 • Произношение на TV TV
 • Произношение на 매음굴 매음굴
 • Произношение на 귤
 • Произношение на 둘
 • Произношение на 하루 하루
 • Произношение на 소금 소금
 • Произношение на 전화기 전화기
 • Произношение на 일흔 일흔
 • Произношение на 요리하다 요리하다
 • Произношение на 샴페인 샴페인
 • Произношение на 四
 • Произношение на 바람 바람
 • Произношение на 일곱 일곱
 • Произношение на 낡다 낡다
 • Произношение на 주차 주차
 • Произношение на 자동차 자동차
 • Произношение на 6월 6월
 • Произношение на 칠월 칠월
 • Произношение на 웨이터 웨이터
 • Произношение на 십일 십일
 • Произношение на 오토바이 오토바이
 • Произношение на 싸우다 싸우다
 • Произношение на 민서 민서
 • Произношение на 동안 동안
 • Произношение на 월
 • Произношение на 공기 공기
 • Произношение на 그냥 그냥
 • Произношение на 춥다 춥다
 • Произношение на 수영장 수영장
 • Произношение на 처음뵙겠습니다 처음뵙겠습니다
 • Произношение на 점심 점심
 • Произношение на 병
 • Произношение на 받침 받침
 • Произношение на galbi galbi
 • Произношение на 종업원 종업원
 • Произношение на 학년 학년
 • Произношение на 좋아해요 좋아해요
 • Произношение на 70 70
 • Произношение на 거울 거울
 • Произношение на 張
 • Произношение на 여행사 여행사
 • Произношение на 검은색 검은색
 • Произношение на 일월 일월
 • Произношение на 알았어 알았어
 • Произношение на 서울시립대학교 서울시립대학교
 • Произношение на W W
 • Произношение на 아들 아들
 • Произношение на 天使 天使
 • Произношение на 12월 12월
 • Произношение на 작가 작가
 • Произношение на 핵심역량 핵심역량
 • Произношение на 코트 코트
 • Произношение на i i
 • Произношение на 강의 강의
 • Произношение на 씻다 씻다
 • Произношение на 감
 • Произношение на 앞
 • Произношение на 주스 주스
 • Произношение на 지도 지도
 • Произношение на 맛없다 맛없다
 • Произношение на 자홍색 자홍색
 • Произношение на 건물 건물
 • Произношение на 이야기하다 이야기하다
 • Произношение на LG LG
 • Произношение на 치다 치다
 • Произношение на 가지 가지
 • Произношение на 성격 성격
 • Произношение на 잠깐만 잠깐만
 • Произношение на korean korean
 • Произношение на 많이 많이
 • Произношение на 경
 • Произношение на 잔