Език: корейски [한국어]

Назад към корейски

 • Произношение на Samsung
  Samsung
 • Произношение на 왼쪽으로
  왼쪽으로
 • Произношение на (우리) 어디에서 만날까요?
  (우리) 어디에서 만날까요?
 • Произношение на Hyundai
  Hyundai
 • Произношение на Daewoo
  Daewoo
 • Произношение на 감사합니다
  감사합니다
 • Произношение на 교과서
  교과서
 • Произношение на 가을
  가을
 • Произношение на 9
  9
 • Произношение на 일
 • Произношение на 빨간색
  빨간색
 • Произношение на 월요일
  월요일
 • Произношение на 이
 • Произношение на 삼
 • Произношение на 오른쪽으로
  오른쪽으로
 • Произношение на 무슨 일이에요?
  무슨 일이에요?
 • Произношение на W
  W
 • Произношение на 한국어
  한국어
 • Произношение на 그거 좋겠네요.
  그거 좋겠네요.
 • Произношение на 영어를 할 줄 아세요?
  영어를 할 줄 아세요?
 • Произношение на 사
 • Произношение на 칠
 • Произношение на 서울
  서울
 • Произношение на 다음에 봐요.
  다음에 봐요.
 • Произношение на 갈색
  갈색
 • Произношение на 은행
  은행
 • Произношение на 신경 안 써요.
  신경 안 써요.
 • Произношение на 십
 • Произношение на 오
 • Произношение на 천국
  천국
 • Произношение на 공책
  공책
 • Произношение на 토요일
  토요일
 • Произношение на 읽다
  읽다
 • Произношение на 육
 • Произношение на 팔
 • Произношение на 어떤 것을 선호하세요?
  어떤 것을 선호하세요?
 • Произношение на BMW
  BMW
 • Произношение на 안녕하십니까
  안녕하십니까
 • Произношение на 구
 • Произношение на 회색
  회색
 • Произношение на 화요일
  화요일
 • Произношение на 진짜
  진짜
 • Произношение на 노란색
  노란색
 • Произношение на 닫다
  닫다
 • Произношение на 일요일
  일요일
 • Произношение на (우리) 몇 시에 만날까요?
  (우리) 몇 시에 만날까요?
 • Произношение на 피카츄
  피카츄
 • Произношение на 그래도 괜찮으시겠어요?
  그래도 괜찮으시겠어요?
 • Произношение на 요즘 어떻게 지내요?
  요즘 어떻게 지내요?
 • Произношение на Google
  Google
 • Произношение на 침략
  침략
 • Произношение на 흰색
  흰색
 • Произношение на IKEA
  IKEA
 • Произношение на 오빠
  오빠
 • Произношение на Kim Hyun-joong
  Kim Hyun-joong
 • Произношение на 목요일
  목요일
 • Произношение на 음악
  음악
 • Произношение на 공연
  공연
 • Произношение на 오다
  오다
 • Произношение на 초록색
  초록색
 • Произношение на 파란색
  파란색
 • Произношение на 분홍색
  분홍색
 • Произношение на 봄
 • Произношение на 정말 감사합니다.
  정말 감사합니다.
 • Произношение на 외국인
  외국인
 • Произношение на 지하철
  지하철
 • Произношение на y
  y
 • Произношение на 아프다
  아프다
 • Произношение на 여름
  여름
 • Произношение на 가까이
  가까이
 • Произношение на 전화번호
  전화번호
 • Произношение на 십삼
  십삼
 • Произношение на Pyeongchang
  Pyeongchang
 • Произношение на 바쁘세요?
  바쁘세요?
 • Произношение на 질문
  질문
 • Произношение на 잘가요
  잘가요
 • Произношение на 몇
 • Произношение на 영화관
  영화관
 • Произношение на 교실
  교실
 • Произношение на 매우 감사합니다.
  매우 감사합니다.
 • Произношение на 숙제
  숙제
 • Произношение на 홍차
  홍차
 • Произношение на 70
  70
 • Произношение на 소풍
  소풍
 • Произношение на 베개
  베개
 • Произношение на 잘 지내세요?
  잘 지내세요?
 • Произношение на 안녕하세요
  안녕하세요
 • Произношение на 가족
  가족
 • Произношение на 맛있게 드세요
  맛있게 드세요
 • Произношение на 새해 복 많이 받으세요
  새해 복 많이 받으세요

Most consulted pronunciations this week: