Език: италиански [Italiano]

Назад към италиански

 • Произношение на miele miele
 • Произношение на casa casa
 • Произношение на water water
 • Произношение на a a
 • Произношение на rosa rosa
 • Произношение на dessert dessert
 • Произношение на verde verde
 • Произношение на e e
 • Произношение на garage garage
 • Произношение на hotel hotel
 • Произношение на pizza pizza
 • Произношение на fanta fanta
 • Произношение на pasta pasta
 • Произношение на uno uno
 • Произношение на ciao ciao
 • Произношение на non non
 • Произношение на tagliatelle tagliatelle
 • Произношение на beige beige
 • Произношение на zero zero
 • Произношение на cosa cosa
 • Произношение на Papa Papa
 • Произношение на Moschino Moschino
 • Произношение на latte latte
 • Произношение на cinema cinema
 • Произношение на menu menu
 • Произношение на calvo calvo
 • Произношение на due due
 • Произношение на YouTube YouTube
 • Произношение на mare mare
 • Произношение на viola viola
 • Произношение на carne carne
 • Произношение на percorso percorso
 • Произношение на cane cane
 • Произношение на coccinelle coccinelle
 • Произношение на wifi wifi
 • Произношение на @ @
 • Произношение на piano piano
 • Произношение на Maria Maria
 • Произношение на cielo cielo
 • Произношение на gonna gonna
 • Произношение на curriculum vitae curriculum vitae
 • Произношение на euro euro
 • Произношение на spaghetti spaghetti
 • Произношение на i i
 • Произношение на tu tu
 • Произношение на sei sei
 • Произношение на prosciutto prosciutto
 • Произношение на buongiorno buongiorno
 • Произношение на pesce pesce
 • Произношение на R R
 • Произношение на pollo pollo
 • Произношение на Internet Internet
 • Произношение на gola gola
 • Произношение на bicchiere bicchiere
 • Произношение на Italia Italia
 • Произношение на banana banana
 • Произношение на mano mano
 • Произношение на Laura Laura
 • Произношение на sempre sempre
 • Произношение на Prosecco Prosecco
 • Произношение на Otto Otto
 • Произношение на cena cena
 • Произношение на Roma Roma
 • Произношение на gnocchi gnocchi
 • Произношение на rosso rosso
 • Произношение на tre tre
 • Произношение на IKEA IKEA
 • Произношение на taxi taxi
 • Произношение на radio radio
 • Произношение на Irene Irene
 • Произношение на Andrea Andrea
 • Произношение на computer computer
 • Произношение на suonare suonare
 • Произношение на patata patata
 • Произношение на Mercedes Mercedes
 • Произношение на nove nove
 • Произношение на far far
 • Произношение на nero nero
 • Произношение на paga paga
 • Произношение на centro centro
 • Произношение на chiesa chiesa
 • Произношение на bottiglia bottiglia
 • Произношение на magenta magenta
 • Произношение на zebra zebra
 • Произношение на divertiti divertiti
 • Произношение на 2018 2018
 • Произношение на Lilla Lilla
 • Произношение на marzo marzo
 • Произношение на desiderare desiderare
 • Произношение на un un

Most consulted pronunciations this week:

 • Произношение на furla furla
 • Произношение на gustoso gustoso
 • Произношение на bianchi bianchi
 • Произношение на azzurro azzurro
 • Произношение на bisognerebbe bisognerebbe
 • Произношение на tipici tipici
 • Произношение на collo collo
 • Произношение на Coppola Coppola
 • Произношение на fianco fianco