Език: йокано [Ilokano]

Назад към йокано

 • Произношение на agngayangay agngayangay
 • Произношение на awiten awiten
 • Произношение на agtatakaw agtatakaw
 • Произношение на agsardeng agsardeng
 • Произношение на agsarday agsarday
 • Произношение на anniniwan anniniwan
 • Произношение на alutiit alutiit
 • Произношение на asi asi
 • Произношение на agkallong agkallong
 • Произношение на alganero alganero
 • Произношение на anges anges
 • Произношение на agas agas
 • Произношение на an-annong an-annong
 • Произношение на apa apa
 • Произношение на anayen anayen
 • Произношение на agsadag agsadag
 • Произношение на away away
 • Произношение на agdama agdama
 • Произношение на ayus ayus
 • Произношение на aglako aglako
 • Произношение на arkos arkos
 • Произношение на agsalog agsalog
 • Произношение на aglikaw aglikaw
 • Произношение на aglisi aglisi
 • Произношение на ading ading
 • Произношение на apo apo
 • Произношение на Ilokano Ilokano
 • Произношение на agbiag agbiag
 • Произношение на ayat ayat
 • Произношение на adda adda
 • Произношение на awan awan
 • Произношение на apay apay
 • Произношение на ania/ana ania/ana
 • Произношение на asino/asinno asino/asinno
 • Произношение на ado ado