Език: йокано [Ilokano]

Назад към йокано

 • Произношение на ubíng ubíng
 • Произношение на kuarta kuarta
 • Произношение на dara dara
 • Произношение на buteng buteng
 • Произношение на àl-aliá àl-aliá
 • Произношение на kagudua kagudua
 • Произношение на nalabbaga nalabbaga
 • Произношение на puraw puraw
 • Произношение на nangisit nangisit
 • Произношение на kasinsin kasinsin
 • Произношение на nasayaat nasayaat
 • Произношение на agayat agayat
 • Произношение на nagan nagan
 • Произношение на sabsabong sabsabong
 • Произношение на mabang-aran mabang-aran
 • Произношение на malagipka malagipka
 • Произношение на kasam-itan kasam-itan
 • Произношение на di-agsarday di-agsarday
 • Произношение на Aw-awagak Aw-awagak
 • Произношение на sadino sadino
 • Произношение на disso disso
 • Произношение на pagintultulngan pagintultulngan
 • Произношение на Panunotem Panunotem
 • Произношение на sadiam sadiam
 • Произношение на Agrayo Agrayo
 • Произношение на umas-asug umas-asug
 • Произношение на imdengam imdengam
 • Произношение на Pusok Pusok
 • Произношение на Biblia Biblia
 • Произношение на kultura kultura
 • Произношение на teknolohia teknolohia
 • Произношение на siensia siensia
 • Произношение на matematika matematika
 • Произношение на pagsasao pagsasao
 • Произношение на itlog itlog
 • Произношение на Ferdinand Marcos Ferdinand Marcos
 • Произношение на Danúm Danúm
 • Произношение на Asukar Asukar
 • Произношение на mansanas mansanas
 • Произношение на Ubas Ubas
 • Произношение на Baybay Baybay
 • Произношение на Lawwalawwa Lawwalawwa
 • Произношение на baka baka
 • Произношение на pinakbet pinakbet
 • Произношение на Bongbong Marcos Bongbong Marcos
 • Произношение на diak diak
 • Произношение на lubong lubong
 • Произношение на ruángan ruángan
 • Произношение на ngiwat ngiwat
 • Произношение на Manila Manila
 • Произношение на Agoo Agoo
 • Произношение на baláy baláy
 • Произношение на Ania ti naganmo? Ania ti naganmo?
 • Произношение на pakawanennakami pakawanennakami
 • Произношение на agngayangay agngayangay
 • Произношение на aw-away aw-away
 • Произношение на rabii rabii
 • Произношение на buringetnget buringetnget
 • Произношение на bakes bakes
 • Произношение на bangabanga bangabanga
 • Произношение на bayyek bayyek
 • Произношение на baket baket
 • Произношение на buaya buaya
 • Произношение на bagtit bagtit
 • Произношение на bisukol bisukol
 • Произношение на Maysa Maysa
 • Произношение на aklunem aklunem
 • Произношение на baraniw baraniw
 • Произношение на anansa anansa
 • Произношение на banias banias
 • Произношение на agkapat agkapat
 • Произношение на kaguddua kaguddua
 • Произношение на agkatlo agkatlo
 • Произношение на ibbong ibbong
 • Произношение на sero sero
 • Произношение на uppat-apulo uppat-apulo
 • Произношение на limapulo limapulo
 • Произношение на pitopulo pitopulo
 • Произношение на walopulo walopulo
 • Произношение на siyamngapulo siyamngapulo
 • Произношение на innem innem
 • Произношение на sangagasut sangagasut
 • Произношение на sangaribo sangaribo
 • Произношение на uppat uppat
 • Произношение на tallo tallo
 • Произношение на sangapulo sangapulo
 • Произношение на duapulo duapulo
 • Произношение на bao bao