Език: западнофризийски [Frysk]

Назад към западнофризийски

 • Произношение на triennen triennen
 • Произношение на pipe pipe
 • Произношение на uranium uranium
 • Произношение на saksen saksen
 • Произношение на Wattje Wattje
 • Произношение на IJntema IJntema
 • Произношение на read read
 • Произношение на lyts lyts
 • Произношение на brún brún
 • Произношение на grys grys
 • Произношение на dizze dizze
 • Произношение на ryk ryk
 • Произношение на earm earm
 • Произношение на nij nij
 • Произношение на Tafel Tafel
 • Произношение на trou trou
 • Произношение на Arnhim Arnhim
 • Произношение на bei bei
 • Произношение на kij kij
 • Произношение на meane meane
 • Произношение на Barents Barents
 • Произношение на Flaanderen Flaanderen
 • Произношение на omleech omleech
 • Произношение на De trep del De trep del
 • Произношение на omheech omheech
 • Произношение на De trep op De trep op
 • Произношение на Rjochttroch Rjochttroch
 • Произношение на Koe minder! Koe minder!
 • Произношение на koe better! koe better!
 • Произношение на Tige goed! Tige goed!
 • Произношение на Goejûn Goejûn
 • Произношение на Goeiemiddei Goeiemiddei
 • Произношение на Goeiemoarn Goeiemoarn
 • Произношение на efter efter
 • Произношение на nee nee
 • Произношение на goed goed
 • Произношение на ja ja
 • Произношение на Dreech Dreech
 • Произношение на Betiid Betiid
 • Произношение на Lilk Lilk
 • Произношение на Prachtich Prachtich
 • Произношение на Hjoed Hjoed
 • Произношение на leaf leaf
 • Произношение на let let
 • Произношение на letter letter
 • Произношение на Stadich Stadich
 • Произношение на Iepen Iepen
 • Произношение на In lyts bytsje In lyts bytsje
 • Произношение на In pear In pear
 • Произношение на folle folle
 • Произношение на klaske klaske
 • Произношение на sjoukje sjoukje
 • Произношение на Kultuerhûs Kultuerhûs
 • Произношение на Fisksaak Fisksaak
 • Произношение на bêst! bêst!
 • Произношение на slachter slachter
 • Произношение на min min
 • Произношение на Hûnderttwaenfyftich Hûnderttwaenfyftich
 • Произношение на Hûndertalve Hûndertalve
 • Произношение на Hûndert Hûndert
 • Произношение на Njoggentich Njoggentich
 • Произношение на Tachtich Tachtich
 • Произношение на Santich Santich
 • Произношение на Sechtich Sechtich
 • Произношение на Fyftich Fyftich
 • Произношение на Twaentritich Twaentritich
 • Произношение на Ienentritich Ienentritich
 • Произношение на Tritich Tritich
 • Произношение на Trijentweintich Trijentweintich
 • Произношение на Twaentweintich Twaentweintich
 • Произношение на Ienentweintich Ienentweintich
 • Произношение на Tweinitch Tweinitch
 • Произношение на Achttjin Achttjin
 • Произношение на Santjin Santjin
 • Произношение на Sechtjin Sechtjin
 • Произношение на Fyftjin Fyftjin
 • Произношение на Tretjin Tretjin
 • Произношение на Fiif Fiif
 • Произношение на TWA TWA
 • Произношение на Tolve Tolve
 • Произношение на tsien tsien
 • Произношение на oranje oranje
 • Произношение на disko disko
 • Произношение на blau blau
 • Произношение на seis seis
 • Произношение на neef neef
 • Произношение на fjochtsje fjochtsje
 • Произношение на Bisto Bisto
 • Произношение на wêr wêr
 • Произношение на sy sy