Език: западнофризийски [Frysk]

Назад към западнофризийски

 • Произношение на fierljeppen fierljeppen
 • Произношение на Ljouwert Ljouwert
 • Произношение на masinegewear masinegewear
 • Произношение на Sûker Sûker
 • Произношение на jier jier
 • Произношение на fjouwer fjouwer
 • Произношение на guozzen guozzen
 • Произношение на hûn hûn
 • Произношение на iis iis
 • Произношение на jild jild
 • Произношение на lân lân
 • Произношение на knyn knyn
 • Произношение на each each
 • Произношение на beppe beppe
 • Произношение на sânenfjirtich sânenfjirtich
 • Произношение на liif liif
 • Произношение на hûs hûs
 • Произношение на omke omke
 • Произношение на ljocht ljocht
 • Произношение на hân hân
 • Произношение на hynder hynder
 • Произношение на jûn jûn
 • Произношение на foarbyld foarbyld
 • Произношение на lûd lûd
 • Произношение на Famke Famke
 • Произношение на Wetter Wetter
 • Произношение на ear ear
 • Произношение на stien stien
 • Произношение на goeie goeie
 • Произношение на akwadukt akwadukt
 • Произношение на geit geit
 • Произношение на stiselmoal stiselmoal
 • Произношение на wikker wikker
 • Произношение на komkommer komkommer
 • Произношение на bile bile
 • Произношение на hin hin
 • Произношение на nijs nijs
 • Произношение на berch berch
 • Произношение на moai moai
 • Произношение на Oentsjerk Oentsjerk
 • Произношение на grinswacht grinswacht
 • Произношение на grien grien
 • Произношение на Ingelân Ingelân
 • Произношение на Swier Swier
 • Произношение на tapyt tapyt
 • Произношение на kâld kâld
 • Произношение на brea brea
 • Произношение на koal koal
 • Произношение на Angelsaksyske Angelsaksyske
 • Произношение на papier papier
 • Произношение на stoepe stoepe
 • Произношение на advys advys
 • Произношение на Ik hâld fan dy Ik hâld fan dy
 • Произношение на Grut-Brittanje Grut-Brittanje
 • Произношение на freonskip freonskip
 • Произношение на koalstof koalstof
 • Произношение на jûnbea jûnbea
 • Произношение на dêr dêr
 • Произношение на frou frou
 • Произношение на mais mais
 • Произношение на fjoer fjoer
 • Произношение на boargemaster boargemaster
 • Произношение на tún tún
 • Произношение на Panne Panne
 • Произношение на kening kening
 • Произношение на Dronryp Dronryp
 • Произношение на loft loft
 • Произношение на acht acht
 • Произношение на spin spin
 • Произношение на knyflok knyflok
 • Произношение на oalje oalje
 • Произношение на skyld skyld
 • Произношение на foet foet
 • Произношение на dochter dochter
 • Произношение на Dútslân Dútslân
 • Произношение на griente griente
 • Произношение на lyk lyk
 • Произношение на brandewyn brandewyn
 • Произношение на foarjier foarjier
 • Произношение на iten iten
 • Произношение на himel himel
 • Произношение на bennejester bennejester
 • Произношение на wike wike
 • Произношение на yn yn
 • Произношение на swart swart
 • Произношение на baarch baarch
 • Произношение на troch troch
 • Произношение на Mangel Mangel
 • Произношение на wetterstof wetterstof
 • Произношение на Burd Burd