Език: фриулиански [Furlan]

Назад към фриулиански

 • Произношение на Julie Julie
 • Произношение на un un
 • Произношение на jo jo
 • Произношение на Avril Avril
 • Произношение на mai mai
 • Произношение на more more
 • Произношение на blanc blanc
 • Произношение на mandi mandi
 • Произношение на cjaval cjaval
 • Произношение на AI AI
 • Произношение на lune lune
 • Произношение на lui lui
 • Произношение на von von
 • Произношение на fier fier
 • Произношение на Triest Triest
 • Произношение на cjavre cjavre
 • Произношение на bison bison
 • Произношение на braç braç
 • Произношение на glace glace
 • Произношение на tren tren
 • Произношение на cjase cjase
 • Произношение на muse muse
 • Произношение на Cormons Cormons
 • Произношение на balon balon
 • Произношение на aur aur
 • Произношение на Cite Cite
 • Произношение на Biel Biel
 • Произношение на tè
 • Произношение на UE UE
 • Произношение на mus mus
 • Произношение на FARC FARC
 • Произношение на piçul piçul
 • Произношение на ducj ducj
 • Произношение на vivi vivi
 • Произношение на Furlan Furlan
 • Произношение на març març
 • Произношение на frico frico
 • Произношение на bo bo
 • Произношение на cai cai
 • Произношение на vonde vonde
 • Произношение на barbe barbe
 • Произношение на fotografie fotografie
 • Произношение на archeologie archeologie
 • Произношение на libri libri
 • Произношение на Agne Agne
 • Произношение на cjamp cjamp
 • Произношение на scjaipule scjaipule
 • Произношение на mangjâ mangjâ
 • Произношение на ton ton
 • Произношение на gjelos gjelos
 • Произношение на industrie industrie
 • Произношение на cjarsons cjarsons
 • Произношение на Cividât Cividât
 • Произношение на Friûl Friûl
 • Произношение на cinc cinc
 • Произношение на fradi fradi
 • Произношение на Gjat Gjat
 • Произношение на barbuç barbuç
 • Произношение на democrazie democrazie
 • Произношение на agnel agnel
 • Произношение на piçocje piçocje
 • Произношение на ragn ragn
 • Произношение на frêt frêt
 • Произношение на zebre zebre
 • Произношение на cjastron cjastron
 • Произношение на cusine cusine
 • Произношение на musiche musiche
 • Произношение на piron piron
 • Произношение на urtiçon urtiçon
 • Произношение на Gjapon Gjapon
 • Произношение на Aghe Aghe
 • Произношение на femine femine
 • Произношение на cjan cjan
 • Произношение на bevi bevi
 • Произношение на bocje bocje
 • Произношение на joibe joibe
 • Произношение на Gurize Gurize
 • Произношение на Cjampfuarmit Cjampfuarmit
 • Произношение на enciclopedie enciclopedie
 • Произношение на zilugne zilugne
 • Произношение на vierte vierte
 • Произношение на claud claud
 • Произношение на leterature leterature
 • Произношение на boe boe
 • Произношение на cjadree cjadree
 • Произношение на vidiel vidiel
 • Произношение на lunis lunis
 • Произношение на vot vot
 • Произношение на neri neri
 • Произношение на alumini alumini