Език: английски [English]

Назад към английски

 • Произношение на pharmacist pharmacist
 • Произношение на sharpener sharpener
 • Произношение на Moët Moët
 • Произношение на incredible incredible
 • Произношение на other other
 • Произношение на hated hated
 • Произношение на lose lose
 • Произношение на 1901 1901
 • Произношение на butcher butcher
 • Произношение на desk desk
 • Произношение на Vogue Vogue
 • Произношение на large large
 • Произношение на of of
 • Произношение на work work
 • Произношение на orangutan orangutan
 • Произношение на flat flat
 • Произношение на 2012 2012
 • Произношение на whole whole
 • Произношение на underground underground
 • Произношение на over over
 • Произношение на carefully carefully
 • Произношение на Caterpillar Caterpillar
 • Произношение на guess guess
 • Произношение на extraordinary extraordinary
 • Произношение на women women
 • Произношение на main main
 • Произношение на cause cause
 • Произношение на current current
 • Произношение на certain certain
 • Произношение на judge judge
 • Произношение на kidney kidney
 • Произношение на anchor anchor
 • Произношение на alphabet alphabet
 • Произношение на rock rock
 • Произношение на feather feather
 • Произношение на leggings leggings
 • Произношение на salmon salmon
 • Произношение на crucial crucial
 • Произношение на C C
 • Произношение на frost frost
 • Произношение на teddy bear teddy bear
 • Произношение на Tullamore DEW Tullamore DEW
 • Произношение на eighty eighty
 • Произношение на milk milk
 • Произношение на sing sing
 • Произношение на idea idea
 • Произношение на medieval medieval
 • Произношение на lake lake
 • Произношение на Angelina Jolie Angelina Jolie
 • Произношение на future future
 • Произношение на suicide suicide
 • Произношение на rain rain
 • Произношение на first first
 • Произношение на Laura Laura
 • Произношение на moon moon
 • Произношение на fifteen fifteen
 • Произношение на surprise surprise
 • Произношение на to to
 • Произношение на Siobhan Siobhan
 • Произношение на urgent urgent
 • Произношение на began began
 • Произношение на bikini bikini
 • Произношение на eyes eyes
 • Произношение на break break
 • Произношение на food food
 • Произношение на y'all y'all
 • Произношение на catastrophe catastrophe
 • Произношение на moment moment
 • Произношение на lift lift
 • Произношение на rat rat
 • Произношение на curtain curtain
 • Произношение на graduated graduated
 • Произношение на Caribbean Caribbean
 • Произношение на frequency frequency
 • Произношение на stomach stomach
 • Произношение на dozen dozen
 • Произношение на lettuce lettuce
 • Произношение на wood wood
 • Произношение на Abu Dhabi Abu Dhabi
 • Произношение на Glenfiddich Glenfiddich
 • Произношение на strength strength
 • Произношение на jewellery jewellery
 • Произношение на exercises exercises
 • Произношение на offer offer
 • Произношение на drink drink
 • Произношение на java java
 • Произношение на central central
 • Произношение на disaster disaster
 • Произношение на thick thick
 • Произношение на rare rare