Език: английски [English]

Назад към английски

 • Произношение на cyan cyan
 • Произношение на Avon Avon
 • Произношение на Mercury Mercury
 • Произношение на Bury Bury
 • Произношение на hear hear
 • Произношение на argue argue
 • Произношение на one hundred one hundred
 • Произношение на festival festival
 • Произношение на pretty pretty
 • Произношение на jar jar
 • Произношение на cruel cruel
 • Произношение на heard heard
 • Произношение на night night
 • Произношение на temperature temperature
 • Произношение на wrong wrong
 • Произношение на bank bank
 • Произношение на reporter reporter
 • Произношение на weird weird
 • Произношение на bread bread
 • Произношение на suit suit
 • Произношение на while while
 • Произношение на naughty naughty
 • Произношение на high high
 • Произношение на thunder thunder
 • Произношение на born born
 • Произношение на parrot parrot
 • Произношение на light light
 • Произношение на tram tram
 • Произношение на sharpener sharpener
 • Произношение на school school
 • Произношение на incredible incredible
 • Произношение на Wi-Fi Wi-Fi
 • Произношение на tiger tiger
 • Произношение на desk desk
 • Произношение на hated hated
 • Произношение на down down
 • Произношение на whole whole
 • Произношение на nurse nurse
 • Произношение на 2012 2012
 • Произношение на teeth teeth
 • Произношение на carefully carefully
 • Произношение на other other
 • Произношение на which which
 • Произношение на 1901 1901
 • Произношение на extraordinary extraordinary
 • Произношение на rock rock
 • Произношение на certain certain
 • Произношение на cause cause
 • Произношение на quite quite
 • Произношение на writer writer
 • Произношение на people people
 • Произношение на current current
 • Произношение на house house
 • Произношение на women women
 • Произношение на feather feather
 • Произношение на esophagus esophagus
 • Произношение на wine wine
 • Произношение на tube tube
 • Произношение на frost frost
 • Произношение на teddy bear teddy bear
 • Произношение на lingerie lingerie
 • Произношение на sing sing
 • Произношение на idea idea
 • Произношение на Moët Moët
 • Произношение на medieval medieval
 • Произношение на consultant consultant
 • Произношение на Angelina Jolie Angelina Jolie
 • Произношение на taught taught
 • Произношение на idiot idiot
 • Произношение на eyebrow eyebrow
 • Произношение на first first
 • Произношение на Google Google
 • Произношение на surprise surprise
 • Произношение на ferry ferry
 • Произношение на to to
 • Произношение на urgent urgent
 • Произношение на crucial crucial
 • Произношение на salmon salmon
 • Произношение на over over
 • Произношение на U U
 • Произношение на break break
 • Произношение на floor floor
 • Произношение на main main
 • Произношение на bikini bikini
 • Произношение на began began
 • Произношение на food food
 • Произношение на Laura Laura
 • Произношение на curtain curtain
 • Произношение на zero zero
 • Произношение на graduated graduated