Език: английски [English]

Назад към английски

 • Произношение на name name
 • Произношение на director director
 • Произношение на fanta fanta
 • Произношение на driver driver
 • Произношение на London London
 • Произношение на family family
 • Произношение на neck neck
 • Произношение на cucumber cucumber
 • Произношение на groin groin
 • Произношение на C++ C++
 • Произношение на airport airport
 • Произношение на land land
 • Произношение на abandon abandon
 • Произношение на glass glass
 • Произношение на rarely rarely
 • Произношение на pencil pencil
 • Произношение на lamp lamp
 • Произношение на buttock buttock
 • Произношение на alligator alligator
 • Произношение на beard beard
 • Произношение на nail nail
 • Произношение на death death
 • Произношение на available available
 • Произношение на ankle ankle
 • Произношение на rabbit rabbit
 • Произношение на further further
 • Произношение на opossum opossum
 • Произношение на giraffe giraffe
 • Произношение на heat heat
 • Произношение на kind kind
 • Произношение на fire fire
 • Произношение на actually actually
 • Произношение на colour colour
 • Произношение на juice juice
 • Произношение на really really
 • Произношение на cough cough
 • Произношение на Desigual Desigual
 • Произношение на does does
 • Произношение на shoulder shoulder
 • Произношение на moustache moustache
 • Произношение на cousin cousin
 • Произношение на ring ring
 • Произношение на bone bone
 • Произношение на dress dress
 • Произношение на culture culture
 • Произношение на pretty pretty
 • Произношение на honor honor
 • Произношение на Sagittarius Sagittarius
 • Произношение на Lisa Lisa
 • Произношение на radio radio
 • Произношение на again again
 • Произношение на building building
 • Произношение на naughty naughty
 • Произношение на why why
 • Произношение на liver liver
 • Произношение на also also
 • Произношение на jump jump
 • Произношение на like like
 • Произношение на pure pure
 • Произношение на correct correct
 • Произношение на Hermes Hermes
 • Произношение на pan pan
 • Произношение на nurse nurse
 • Произношение на cook cook
 • Произношение на nature nature
 • Произношение на receptionist receptionist
 • Произношение на hat hat
 • Произношение на wall wall
 • Произношение на youth youth
 • Произношение на attitude attitude
 • Произношение на an an
 • Произношение на hour hour
 • Произношение на Guerlain Guerlain
 • Произношение на subtle subtle
 • Произношение на tomorrow tomorrow
 • Произношение на artist artist
 • Произношение на together together
 • Произношение на L L
 • Произношение на Spotify Spotify
 • Произношение на draw draw
 • Произношение на he he
 • Произношение на Mercedes-Benz Mercedes-Benz
 • Произношение на Death Wish Death Wish
 • Произношение на Mary Mary
 • Произношение на particular particular
 • Произношение на dawn dawn
 • Произношение на Armageddon Armageddon
 • Произношение на leave leave
 • Произношение на clap clap
 • Произношение на pussy pussy