Език: английски [English]

Назад към английски

 • Произношение на skirt skirt
 • Произношение на sorry sorry
 • Произношение на Samsung Samsung
 • Произношение на more more
 • Произношение на were were
 • Произношение на square square
 • Произношение на kitchen kitchen
 • Произношение на ancient ancient
 • Произношение на village village
 • Произношение на pilot pilot
 • Произношение на W W
 • Произношение на lilac lilac
 • Произношение на answer answer
 • Произношение на home home
 • Произношение на Chloe Chloe
 • Произношение на pioneer pioneer
 • Произношение на tall tall
 • Произношение на wallet wallet
 • Произношение на cortana cortana
 • Произношение на up up
 • Произношение на P P
 • Произношение на miele miele
 • Произношение на throat throat
 • Произношение на selfie selfie
 • Произношение на teenager teenager
 • Произношение на area area
 • Произношение на hamster hamster
 • Произношение на Chinese Chinese
 • Произношение на Hi Hi
 • Произношение на side side
 • Произношение на education education
 • Произношение на guide guide
 • Произношение на camera camera
 • Произношение на hot hot
 • Произношение на socks socks
 • Произношение на million million
 • Произношение на USA USA
 • Произношение на in in
 • Произношение на write write
 • Произношение на London London
 • Произношение на environment environment
 • Произношение на 100,000 100,000
 • Произношение на professor professor
 • Произношение на glass glass
 • Произношение на lamp lamp
 • Произношение на vehicle vehicle
 • Произношение на star star
 • Произношение на fish fish
 • Произношение на heel heel
 • Произношение на name name
 • Произношение на kite kite
 • Произношение на LinkedIn LinkedIn
 • Произношение на table table
 • Произношение на here here
 • Произношение на death death
 • Произношение на toe toe
 • Произношение на fanta fanta
 • Произношение на available available
 • Произношение на elephant elephant
 • Произношение на further further
 • Произношение на son son
 • Произношение на brain brain
 • Произношение на weather weather
 • Произношение на air air
 • Произношение на fire fire
 • Произношение на land land
 • Произношение на top top
 • Произношение на temple temple
 • Произношение на really really
 • Произношение на heat heat
 • Произношение на beard beard
 • Произношение на short short
 • Произношение на ring ring
 • Произношение на colour colour
 • Произношение на culture culture
 • Произношение на lip lip
 • Произношение на Audi Audi
 • Произношение на family family
 • Произношение на Sagittarius Sagittarius
 • Произношение на radio radio
 • Произношение на good good
 • Произношение на library library
 • Произношение на again again
 • Произношение на building building
 • Произношение на architect architect
 • Произношение на also also
 • Произношение на why why
 • Произношение на jump jump
 • Произношение на Desigual Desigual
 • Произношение на rarely rarely