Език: английски [English]

Назад към английски

 • Произношение на knee knee
 • Произношение на error error
 • Произношение на cold cold
 • Произношение на five five
 • Произношение на leopard leopard
 • Произношение на was was
 • Произношение на wolf wolf
 • Произношение на great great
 • Произношение на birthday birthday
 • Произношение на brother brother
 • Произношение на grey grey
 • Произношение на sole sole
 • Произношение на international international
 • Произношение на accept accept
 • Произношение на Chicago Chicago
 • Произношение на Adidas Adidas
 • Произношение на Bernard Bernard
 • Произношение на sure sure
 • Произношение на although although
 • Произношение на fuchsia fuchsia
 • Произношение на at at
 • Произношение на guinea pig guinea pig
 • Произношение на drank drank
 • Произношение на goat goat
 • Произношение на Uranus Uranus
 • Произношение на these these
 • Произношение на before before
 • Произношение на world world
 • Произношение на bird bird
 • Произношение на chair chair
 • Произношение на eye eye
 • Произношение на bastard bastard
 • Произношение на local local
 • Произношение на thousand thousand
 • Произношение на Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger
 • Произношение на scissors scissors
 • Произношение на Porsche Porsche
 • Произношение на coach coach
 • Произношение на excellent excellent
 • Произношение на finger finger
 • Произношение на wonderful wonderful
 • Произношение на duck duck
 • Произношение на Marlboro Marlboro
 • Произношение на Levi's Levi's
 • Произношение на father father
 • Произношение на latte latte
 • Произношение на fair fair
 • Произношение на stupid stupid
 • Произношение на chicken chicken
 • Произношение на leg leg
 • Произношение на cute cute
 • Произношение на chin chin
 • Произношение на earth earth
 • Произношение на vitamin vitamin
 • Произношение на adult adult
 • Произношение на rude rude
 • Произношение на van van
 • Произношение на cupboard cupboard
 • Произношение на saw saw
 • Произношение на lesson lesson
 • Произношение на tooth tooth
 • Произношение на volume volume
 • Произношение на health health
 • Произношение на know know
 • Произношение на straight straight
 • Произношение на seven seven
 • Произношение на door door
 • Произношение на they they
 • Произношение на chocolate chocolate
 • Произношение на palm palm
 • Произношение на twelve twelve
 • Произношение на Massachusetts Massachusetts
 • Произношение на learn learn
 • Произношение на cinema cinema
 • Произношение на trousers trousers
 • Произношение на coat coat
 • Произношение на think think
 • Произношение на listen listen
 • Произношение на singer singer
 • Произношение на bachelor bachelor
 • Произношение на twenty twenty
 • Произношение на so so
 • Произношение на my my
 • Произношение на chaos chaos
 • Произношение на mayor mayor
 • Произношение на late late
 • Произношение на letter letter
 • Произношение на entrepreneur entrepreneur
 • Произношение на Mama Mama
 • Произношение на boat boat