Език: кри [nêhiyawêwin]

Назад към кри

  • Произношение на naniwaya
    naniwaya