Език: джин китайски [晋语]

Назад към джин китайски

 • Произношение на 三十 三十
 • Произношение на 北京 北京
 • Произношение на 日本 日本
 • Произношение на 一百 一百
 • Произношение на 中国 中国
 • Произношение на 將
 • Произношение на 文
 • Произношение на 人
 • Произношение на 杏儿 杏儿
 • Произношение на 一
 • Произношение на 九十九 九十九
 • Произношение на 日
 • Произношение на 常
 • Произношение на 流
 • Произношение на 圪蹴 圪蹴
 • Произношение на 俺
 • Произношение на 和平 和平
 • Произношение на 平安 平安
 • Произношение на 七
 • Произношение на 強
 • Произношение на 閻錫山 閻錫山
 • Произношение на Shaanxi Shaanxi
 • Произношение на 巷
 • Произношение на 绿豆面 绿豆面
 • Произношение на 把手拿回 把手拿回
 • Произношение на 白
 • Произношение на 六
 • Произношение на 中华人民共和国 中华人民共和国
 • Произношение на 你好 你好
 • Произношение на 二
 • Произношение на 我
 • Произношение на 平遥 平遥
 • Произношение на 吃饭 吃饭
 • Произношение на 入
 • Произношение на 忽悠 忽悠
 • Произношение на 太陽 太陽
 • Произношение на 我们 我们
 • Произношение на 学以致用 学以致用
 • Произношение на 下雪 下雪
 • Произношение на 囫囵 囫囵
 • Произношение на 長
 • Произношение на 養活 養活
 • Произношение на 馬術 馬術
 • Произношение на 天津 天津
 • Произношение на 圖
 • Произношение на 棗兒 棗兒
 • Произношение на 杀
 • Произношение на 骏
 • Произношение на 传统 传统
 • Произношение на 日噘 日噘
 • Произношение на 汽车 汽车
 • Произношение на 豬
 • Произношение на 和顺 和顺
 • Произношение на 三
 • Произношение на 五
 • Произношение на 人造卫星 人造卫星
 • Произношение на 光荣 光荣
 • Произношение на 咸盐 咸盐
 • Произношение на 次
 • Произношение на 山西 山西
 • Произношение на 安徽 安徽
 • Произношение на 組
 • Произношение на 盧彥勳 盧彥勳
 • Произношение на 骨質疏鬆症 骨質疏鬆症
 • Произношение на 根
 • Произношение на 后晌 后晌
 • Произношение на 高
 • Произношение на 马步 马步
 • Произношение на 月
 • Произношение на 榆社 榆社
 • Произношение на 人造丝 人造丝
 • Произношение на 臺北市 臺北市
 • Произношение на 風箱 風箱
 • Произношение на 個體戶 個體戶
 • Произношение на 晋祠 晋祠
 • Произношение на 總
 • Произношение на 主科 主科
 • Произношение на 重
 • Произношение на 前腿 前腿
 • Произношение на 摩擦音 摩擦音
 • Произношение на 經濟學 經濟學
 • Произношение на 设计 设计
 • Произношение на 梨兒 梨兒
 • Произношение на 觳觫 觳觫
 • Произношение на 跌
 • Произношение на 洋火 洋火
 • Произношение на 匙匙 匙匙
 • Произношение на 驚嚇 驚嚇
 • Произношение на 风俗 风俗
 • Произношение на 壶关 壶关