Език: джин китайски [晋语]

Назад към джин китайски

 • Произношение на 日本 日本
 • Произношение на 你好 你好
 • Произношение на 中国 中国
 • Произношение на 北京 北京
 • Произношение на 我
 • Произношение на 人
 • Произношение на book book
 • Произношение на 中华人民共和国 中华人民共和国
 • Произношение на 一
 • Произношение на 二
 • Произношение на 日
 • Произношение на 上海 上海
 • Произношение на 中國 中國
 • Произношение на 吃饭 吃饭
 • Произношение на 你
 • Произношение на 台北 台北
 • Произношение на 六
 • Произношение на 年
 • Произношение на 月
 • Произношение на 水
 • Произношение на JavaScript JavaScript
 • Произношение на 八
 • Произношение на 天安門 天安門
 • Произношение на 披萨饼 披萨饼
 • Произношение на 我们 我们
 • Произношение на 什么 什么
 • Произношение на 七
 • Произношение на 三十 三十
 • Произношение на 三
 • Произношение на 五
 • Произношение на 白
 • Произношение на 台湾 台湾
 • Произношение на 十
 • Произношение на 天津 天津
 • Произношение на 九
 • Произношение на 警察 警察
 • Произношение на 生
 • Произношение на 俺
 • Произношение на 中国人 中国人
 • Произношение на oolong oolong
 • Произношение на 一百 一百
 • Произношение на 中華民國 中華民國
 • Произношение на 是
 • Произношение на 四川 四川
 • Произношение на 文
 • Произношение на 入
 • Произношение на 山
 • Произношение на 今日 今日
 • Произношение на 南京 南京
 • Произношение на 平安 平安
 • Произношение на 和
 • Произношение на 汉语 汉语
 • Произношение на 去
 • Произношение на 家
 • Произношение на 下雪 下雪
 • Произношение на 和平 和平
 • Произношение на 葡萄 葡萄
 • Произношение на 傻逼 傻逼
 • Произношение на 车
 • Произношение на 不
 • Произношение на 好
 • Произношение на 猪
 • Произношение на 越南 越南
 • Произношение на 太陽 太陽
 • Произношение на 天安门 天安门
 • Произношение на 高
 • Произношение на 肏
 • Произношение на 豬
 • Произношение на 四
 • Произношение на 刀
 • Произношение на 小
 • Произношение на 天
 • Произношение на 手
 • Произношение на 強
 • Произношение на Shaanxi Shaanxi
 • Произношение на 中華人民共和國 中華人民共和國
 • Произношение на 常
 • Произношение на 下
 • Произношение на 臺灣 臺灣
 • Произношение на 山西 山西
 • Произношение на 学习 学习
 • Произношение на 下雨 下雨
 • Произношение на 鬼
 • Произношение на 次
 • Произношение на 將
 • Произношение на 白左 白左
 • Произношение на 巷
 • Произношение на 重
 • Произношение на 幹
 • Произношение на 忽悠 忽悠