Език: баварски [Boarisch]

Назад към баварски

 • Произношение на Pfui Teufel Pfui Teufel
 • Произношение на bärig bärig
 • Произношение на batzig batzig
 • Произношение на nicht einmal nicht einmal
 • Произношение на jager jager
 • Произношение на Schere Schere
 • Произношение на vogl vogl
 • Произношение на Grantlhuber Grantlhuber
 • Произношение на basst scho basst scho
 • Произношение на blöd blöd
 • Произношение на Augusta Augusta
 • Произношение на Krapfen Krapfen
 • Произношение на Augndeckl Augndeckl
 • Произношение на åbe åbe
 • Произношение на Zahnpastatuben Zahnpastatuben
 • Произношение на Umgongssproch Umgongssproch
 • Произношение на tirol tirol
 • Произношение на Alloa Alloa
 • Произношение на dalängs dalängs
 • Произношение на Häusl Häusl
 • Произношение на bißl bißl
 • Произношение на Käthe Käthe
 • Произношение на Weiwaleid Weiwaleid
 • Произношение на Wolperdinger Wolperdinger
 • Произношение на Landschberg Landschberg
 • Произношение на Topfenkuchen Topfenkuchen
 • Произношение на Bundesanstalt Bundesanstalt
 • Произношение на Bärendreck Bärendreck
 • Произношение на Neischwanstoa Neischwanstoa
 • Произношение на gsäicht gsäicht
 • Произношение на Batscherl Batscherl
 • Произношение на pferdl pferdl
 • Произношение на Birgagriag Birgagriag
 • Произношение на Bledsinn Bledsinn
 • Произношение на ghoazt ghoazt
 • Произношение на Ich habe nicht verstanden! Ich habe nicht verstanden!
 • Произношение на Vogerlsalat Vogerlsalat
 • Произношение на nimma nimma
 • Произношение на amoi amoi
 • Произношение на pumperlgsund pumperlgsund
 • Произношение на auf d'letzt auf d'letzt
 • Произношение на Baderwaschl Baderwaschl
 • Произношение на Ungarn Ungarn
 • Произношение на Gloife Gloife
 • Произношение на gschaftig gschaftig
 • Произношение на Weinbeerl Weinbeerl
 • Произношение на Grantlhuaba Grantlhuaba
 • Произношение на Haydn Haydn
 • Произношение на bald bald
 • Произношение на auf Wiederschauen auf Wiederschauen
 • Произношение на Linz Linz
 • Произношение на arschling arschling
 • Произношение на Hådan Hådan
 • Произношение на servus ! servus !
 • Произношение на muschl muschl
 • Произношение на habe habe
 • Произношение на muadda muadda
 • Произношение на aufbacha aufbacha
 • Произношение на bäs bäs
 • Произношение на wejtweit wejtweit
 • Произношение на Schastrumml Schastrumml
 • Произношение на Voikskultur Voikskultur
 • Произношение на hutschen hutschen
 • Произношение на Jahr Jahr
 • Произношение на Babbadeckel Babbadeckel
 • Произношение на Bauernlackel Bauernlackel
 • Произношение на Schoasch Schoasch
 • Произношение на anseichen anseichen
 • Произношение на Freundin Freundin
 • Произношение на juli juli
 • Произношение на lustig lustig
 • Произношение на minga minga
 • Произношение на Sissi Sissi
 • Произношение на Guglhupf Guglhupf
 • Произношение на nichts nichts
 • Произношение на Kotz Kotz
 • Произношение на Traudl Traudl
 • Произношение на bal bal
 • Произношение на Babette Babette
 • Произношение на Voitl Voitl
 • Произношение на Anterer Anterer
 • Произношение на mea mea
 • Произношение на Doppler Doppler
 • Произношение на einmal einmal
 • Произношение на rucksack rucksack
 • Произношение на Fleischpflanzerl Fleischpflanzerl
 • Произношение на Beisl Beisl
 • Произношение на auf keinen Fall auf keinen Fall
 • Произношение на Rumspringa Rumspringa
 • Произношение на Janka Janka