Език: арагонски [Aragonés]

Назад към арагонски

 • Произношение на Zaragoza Zaragoza
 • Произношение на a a
 • Произношение на caballo caballo
 • Произношение на yes yes
 • Произношение на Agora Agora
 • Произношение на magma magma
 • Произношение на Aragón Aragón
 • Произношение на mai mai
 • Произношение на muller muller
 • Произношение на pai pai
 • Произношение на paco paco
 • Произношение на ateísmo ateísmo
 • Произношение на mapa mapa
 • Произношение на muito muito
 • Произношение на parola parola
 • Произношение на formiga formiga
 • Произношение на enciclopedia enciclopedia
 • Произношение на Sabado Sabado
 • Произношение на bruxa bruxa
 • Произношение на muir muir
 • Произношение на aigua aigua
 • Произношение на ultra ultra
 • Произношение на Carrera Carrera
 • Произношение на fungo fungo
 • Произношение на folla folla
 • Произношение на Mercurio Mercurio
 • Произношение на tape tape
 • Произношение на Pinte Pinte
 • Произношение на octubre octubre
 • Произношение на soror soror
 • Произношение на foz foz
 • Произношение на farina farina
 • Произношение на balde balde
 • Произношение на Aragonés Aragonés
 • Произношение на fato fato
 • Произношение на basalto basalto
 • Произношение на naya naya
 • Произношение на aborto aborto
 • Произношение на fierro fierro
 • Произношение на furo furo
 • Произношение на Filosofía Filosofía
 • Произношение на aprés aprés
 • Произношение на ababol ababol
 • Произношение на hereu hereu
 • Произношение на coxo coxo
 • Произношение на farto farto
 • Произношение на cucha cucha
 • Произношение на abejorro abejorro
 • Произношение на purna purna
 • Произношение на ixo rai ixo rai
 • Произношение на Titanio Titanio
 • Произношение на clau clau
 • Произношение на abrigo abrigo
 • Произношение на cuto cuto
 • Произношение на Moncha Moncha
 • Произношение на craba craba
 • Произношение на muga muga
 • Произношение на Cristalografía Cristalografía
 • Произношение на zolle zolle
 • Произношение на de bislai de bislai
 • Произношение на fillo fillo
 • Произношение на araina araina
 • Произношение на coton coton
 • Произношение на plorar plorar
 • Произношение на lupo lupo
 • Произношение на flumen flumen
 • Произношение на caparra caparra
 • Произношение на gara gara
 • Произношение на fatiar fatiar
 • Произношение на feito feito
 • Произношение на orella orella
 • Произношение на gabardera gabardera
 • Произношение на castiello castiello
 • Произношение на prou prou
 • Произношение на ilesia ilesia
 • Произношение на dius dius
 • Произношение на topacio topacio
 • Произношение на corindón corindón
 • Произношение на abarcas abarcas
 • Произношение на xocarrar xocarrar
 • Произношение на istoria istoria
 • Произношение на concello concello
 • Произношение на bigán bigán
 • Произношение на amprar amprar
 • Произношение на prau prau
 • Произношение на dalla dalla
 • Произношение на fuella fuella
 • Произношение на Izarbe Izarbe
 • Произношение на arañón arañón
 • Произношение на picaraza picaraza