Фрази за показване на посоките на хърватски

“Завийте в първата надясно”, “Право напред”... Да знаем как да питаме и разбираме указания как да стигнем някъде или да посетим някое ново място е важно, независимо от новите технологии в тази област. Тук има полезни фрази за целта.


Download the mobile app so you can have all the content at hand at any time.

App Store Google Play