Фрази за използване и придвижване в града на холандски

Питайки за автобусна спирка или такси е нещо, което е много вероятно да ви се наложи в даден момент. Тук са включени полезни фрази за подобни кратки обиколки наоколо.