Фрази за използване в банката на холандски

Общуването с банкови служители в страна, чийто език не говорите може да е стресиращо. В тази част ще намерите набор от фрази, които ще са полезни в такива ситуации.